Ont om tid minska växthusgaserna

Ont om tid minska växthusgaserna

KLIMAT * Inom 30 år kan klimatförändringarna nå farliga nivåer. Tiden är knapp för nya klimatöverenskommelser. Men dödläge råder i förhandlingarna om tiden efter 2012. EU försöker hitta strategier för att komma vidare.

I början av december träffas världens länder i Montreal i Canada för att inleda diskussionerna om vad som ska göras efter 2012, då Kyoto-protokollets första period löper ut. Tiden börjar bli knapp. Med dagens ökningstakt har vi kanske 20-30 år kvar innan klimatförändringarna når farliga nivåer. Då börjar de känsligaste ekosystemen kollapsa, jordbruket hotas och vattenbrist uppstår i torra områden. Innan dess måste vi ha åstadkommit kraftiga minskningar av utsläppen från fossila bränslen. För tillfället råder dock dödläge i förhandlingarna. U-länderna vill inte åta sig några utsläppsminskningar förrän den rika världen minskat sina utsläpp och USA vill inte vara med i Kyoto-processen om inte u-länderna är med.

EU-kommissionen har lagt fram sin strategi inför förhandlingarna. EU lägger tonvikten på att få med USA i Kyotoprocessen och på separata diskussioner med de allra största utsläpparna. USA, Canada, Ryssland, Kina och Indien står tillsammans för 75 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Kommissionen vill också få med flyget och sjöfarten i utsläppsminskningarna och använda marknadsmekanismer som utsläppshandel för att nå målet.

Anders Wijkman är EU-parlamentets rapportör för EUs nya klimatstrategi.

– Det kommer att bli svårt för EU att klara sitt Kyotoåtagande på minus åtta procent. Utan att ha gjort hemläxan har man inget starkt kort i förhandlingarna. Anders Wijkman föreslår en rad åtgärder för att rädda situationen, bland annat tvingande regler för energieffektivare fordon, mångdubblad energiforskning, krav på energisnålare byggnader och utvecklad internationell handel med utsläppsrätter med auktionering som utdelningsprincip.

– Teknik finns redan i dag för att radikalt minska utsläppen av växthusgaser, säger Anders Wijkman. Det som behövs är tydliga och långsiktiga globala mål som gör att företag och länder vågar börja göra långsiktiga investeringar i klimatsnål teknik.

Ett annat förslag är att öppna EUs utsläppshandel för de delstater i USA som visat intresse av att vara med. Wijkman föreslår också strategiska samarbeten med Indien och Kina som gör det möjligt för dem göra tekniksprång och utnyttja ny energiteknik.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i