Nu skärps kraven

GRANSKNING * De svenska strategierna för utvecklingsbankerna ska skrivas om. Men att sluta ge bistånd till bankerna är inget alternativ, säger biståndsminister Isabella Lövin (MP) till Sveriges Natur.

Skribent Anders Friström

Vad vill du göra för att minska Världsbankens utlåning till fossila energiprojekt?

– Bland det första jag gjorde sedan jag blivit minister var att ta kontakt med miljöministern och finansministern för att undersöka hur vi ska kunna få Världsbanken och utvecklingsbankerna att på sikt helt avinvestera från fossila energikällor.

Hur ska det gå till rent konkret?

– Vi ska utveckla och förnya de strategier som regeringen har ställt upp för Världsbanken och utvecklingsbankerna. Hittills har det i dem bara funnits allmänt hållna formuleringar om att gynna ett miljömässigt hållbart samhälle. Här finns absolut utrymme för starkare direktiv. Ett litet land som Sveriges kan dock inte bara kan gå in och bestämma allting. Men vi kan vara en konstruktiv partner i bankerna som driver på för att flytta positioner i rätt riktning.

Vilka möjligheter har ni att påverka utvecklingsbankerna och hur vill ni använda dem?

– Den förra regeringen har inte gett några direktiv till Sveriges representanter om hur de ska rösta och det har avspeglat sig i besluten. Den här regeringen kommer att bli oerhört mycket tuffare i att framhäva hur mycket vi motsätter oss nyinvesteringar i fossil energi. Sverige är en stor givare till Världsbanken och en röst som man lyssnar på. 

Är det ett alternativ att helt enkelt lämna Världsbanken?

– Nej, Världsbanken har förändrats ganska radikalt under de senaste decennierna. I dag har man en verksamhet som till stora delar är inriktad på att driva exempelvis förnybar energi och social hållbarhet. Det är ett instrument som är potentiellt väldigt kraftfullt. Får vi alla dessa kapitalflöden att gå i hållbar riktning så har vi uppnått väldigt mycket. Regeringen är därför inriktad på att bygga allianser med likasinnade länder. 

Hur ska man kunna kontrollera att de investeringar som görs inom ramen för Sidas nya modell för lånegarantier till privata aktörer som satsar i utvecklingsländer verkligen blir hållbara?

– Regeringen har gett extra direktiv till Sida när det gäller detta. Myndigheten ska redovisa till UD hur man avser att miljösäkra projekten och se till att de är socialt hållbara. Men världen kommer inte att klara de nya globala utvecklingsmålen enbart med biståndsmedel, även skattefinansiering och privata investeringar måste till. Därför måste världens länder börja prata om hur vi ska kunna styra de privata investerarna i hållbar riktning.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i