När ska locket läggas på för flyget?

När ska locket läggas på för flyget?

TRAFIK * Högsta domstolen får avgöra när taket för Arlandas utsläpp av växthusgaser ska börja gälla. Naturskyddsföreningen har överklagat en dom i lägre instans som i praktiken upphävde de villkor som sattes när den tredje landningsbanan godkändes i början av 90-talet.

När Luftfartsverket fick tillstånd att bygga den tredje banan var villkoret att växthusgasutsläppen vid Arlanda 2010 inte får vara större än 1990. Taket omfattar både flygplanens utsläpp och trafiken till och från flygplatsen. Hösten 2008 biföll miljööverdomstolen överraskande ett överklagande från Luftfartsverket som innebar att tidsfristen förlängdes till 2016 samtidigt som domstolen uppmanade verket att begära en omprövning av hela tillståndet.

Både Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Naturvårdsverket överklagade den domen och har nu fått prövningstillstånd av högsta domstolen.

– Prövningstillstånd innebär inte att vi har vunnit, men är ändå ett slags erkännande av att högsta domstolen tycker att det ligger något i föreningens argumentation, säger Magnus Nilsson, trafikhandläggare på Naturskyddsföreningens kansli.

Däremot kommer domstolen inte att ta upp överklagandet från ett antal närboende om bullret från flygplatsen. Inflygningar över Upplands Väsbys tätort förbjuds först 2018, enligt miljööverdomstolens beslut. De närboende ville ha ett snabbare förbud samt skadestånd och hade fört en grupptalan i ärendet, 6 000 hushåll i Upplands Väsby var med. Närmare 40 000 personer bor i bullerzonen kring Arlanda.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i