Motkraft på kemiområdet

Motkraft på kemiområdet

KEMIKALIER – SNF och WWF har sökt medel från regeringen för att starta ett gemensamt internationellt kemikaliesekretariat. Regeringen stöder planerna med två miljoner kronor under 2003.

Sverige har fått gehör för kravet på en ny kemikaliepolitik i EU, men förslagen är ännu inte i hamn och slaget är långtifrån vunnet. En viktig uppgift för det nya kemikaliesekretariatet blir därför att bevaka, påverka och sprida information om utvecklingen av EUs nya kemikaliestrategi.

– Kemikalieproblemen är på flera sätt värre i dag än någonsin tidigare, samtidigt som okunskapen om kemikaliers hälso- och miljöeffekter är gigantisk. Kemikaliepolitiken måste därför bli mer förebyggande och ta utgångspunkt i de kemiska ämnenas inneboende egenskaper, säger Mona Blomdin Persson, miljöchef på SNF. Ämnen som är svårnedbrytbara i miljön och som kan ansamlas i levande organismer bör kunna förbjudas.

– Det finns fortfarande starka krafter mot en progressiv kemikaliepolitik i Europa och globalt. Nu skapas en välbehövlig motkraft. Miljön och Europas medborgare har allt att vinna på det samarbete som nu växer fram, kommenterar biträdande miljöminister Lena Sommestad.

Kemikaliesekretariatets förebild är Internationella Försurningssekretariatet som varit verksamt sedan början av 1990-talet. Försurningssekretariatet har varit mycket framgångsrikt och bidragit till att EU tagit flera steg framåt i försurningsfrågan.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i