Miljömärkt ger resultat

Miljömärkt ger resultat

VINKLAT - Flytta handen en bit i hyllan, köp miljömärkta varor i miljömärkta butiker, så ger du ditt bidrag till en bättre miljö.

Jag tror att om de flesta av oss anade hur stor skillnad vi kan göra så skulle samhället se helt annorlunda ut. Det finns ändå saker som ger oss en glimt av vad vi tillsammans kan åstadkomma.

Genom att köpa miljömärkt tvingar du producenterna att ta bort skadliga ämnen i sina produkter. De vrider sig och ojar sig – detta går inte att göra. Men när någon mer framsynt producent visar att det går och vinner marknadsandelar, då kommer de andra släntrande, motvilligt, för de vill inte att någon skall lägga sig i vad de har i sina varor.

Så var det med tensiden LAS. Tillverkarna sa att det inte gick att göra tvättmedel som tvättade rent utan den. Nu ligger miljömärkta tvättmedel, utan LAS, i topp i konsumentverkets tester över bra tvättmedel.

De miljömärkta butikerna hjälper oss att trycka på producenterna. Ett roligt exempel är att en miljömärkt butik får inte sälja självspelande vykort. Anledningen är att det sitter dolda miljöfarliga batterier i dem. När 50 butiker var miljömärkta dök frågan upp: ”Vykortstillverkaren har bytt till mindre miljöfarliga batterier – får vi sälja dem nu”? Svaret blev nej. Tjugo miljömärkta butiker senare ringde korttillverkaren till SNF: ”Vad ska vi göra för att få sälja korten i miljömärkta butiker”?

Vi fick tänka en stund i Bra Miljövals kvalitetsäkringsgrupp på hur vi skulle nå störst miljönytta, sen blev beslutet: Självspelande vykort får säljas i miljömärkta butiker om batteriet är miljömärkt och kortet försett med en text om att det skall lämnas till batteriåtervinning.

Resultatet blev att tillverkaren tog fram det första knappcellsbatteriet i Sverige som klarar miljömärkningskraven, använde det i samtliga kort på svenska marknaden och märkte dem med en överkorsad soptunna. Etthundratusen kort säljs varje år i Sverige. Minskningen av kvicksilverutsläppen blev rejäl.

Jag flyttar handen en bit i butikshyllan och köper de miljömärkta varorna. Jag vill vara med och få bort bekämpningsmedlen ur jordbruket, LAS ur tvättmedlen, bioackumulerande myskämnen ur deodoranter, klor ur papper…

Vill du?

Maria Palm
Handläggare, Bra Miljöval-butik.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i