Milijöboven på skrivbordet

Milijöboven på skrivbordet

Att göra ett aktivt val och köpa en
miljömärkt dator är verkligen inte lätt.
Det finns ett fåtal miljömärkta datorer som
uteslutande riktas till företagsmarknaden.
Men via nätet kan du komma över en.

MILJÖMÄRKET SVANEN SKA VISA att en märkt produkt är ett bra val för miljön. På Svanens webbplats står att numera svanmärks allt från tvättmedel till möbler och hotell. Redan 1995 kom den första omgången kriterier för hur en persondator ska vara beskaffad för att bli svanmärkt. Nu, mer än tio år senare, finns endast en handfull svanmärkta datorer från enbart två datortillverkare.

1999 tog TCO fram märkningen TCO’99 för persondatorer som bland annat ställer krav på datorns energiförbrukning och vilka material som datorn inte får innehålla. Förra året kom en uppdaterad, strängare version av märkningen. Det finns ännu ingen persondator som är märkt med den nya märkningen TCO’05 Desktops, och för den äldre märkningen finns ett fåtal datormodeller från två olika tillverkare. TCO har även märkningar för bildskärmar som innehåller miljökrav. Enligt TCO är hälften av alla bildskärmsmodeller som säljs märkta med TCO’99 eller TCO’03 Displays.

Även om det alltså finns miljömärkta datorer är det inget som du som privatkonsument kan handla i butikskedjor som Siba och Onoff. De miljömärkta datorerna säljs i princip uteslutande till företagskunder. Fujitsu Siemens Computers har en svanmärkt dator för hemmamarknaden, men den datorn säljs inte i butikskedjor utan riktas främst till företag som vill erbjuda sina anställda hem-pc.

Att så få datorer är miljömärkta beror inte enbart på de ofta stränga krav som ställs. Det tar tid och kostar pengar att märka datorer. Att svanmärka datorer kan kosta flera hundratusen kronor per år i avgifter för datortillverkaren.

Skulle det finnas miljömärkta datorer att köpa i butikskedjorna är det ändå inte säkert att kunderna skulle välja dessa, menar Robert Andersson som är affärsområdeschef för datorer på butikskedjan Onoff.

– Så vitt jag vet har inte en enda kund efterfrågat miljömärkta datorer i våra butiker. Det kunderna tittar på är pris och prestanda. Det är försvinnande få som ens vet om att det finns svanmärkta datorer och vet man inte att det finns, efterfrågar man det heller inte.

– Jag tror definitivt att det finns privatkonsumenter som är beredda att välja en miljömärkt pc framför en som inte är det, på samma sätt som allt fler väljer ekologiskt märkt mat. Det gäller för oss som tillverkare att få ut miljömärkta datorer i butik och för butikspersonalen att informera om hur en miljömärkt dator skiljer sig från andra datorer, säger Alex Garriga som är produktchef för konsumentdatorer på Fujitsu Siemens Computers.

Datorer håller generellt på att bli allt mer miljöanpassade. I juli i år träder det så kallade RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) i kraft som förbjuder användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och vissa flamskyddsmedel i bland annat datorer.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Per Löfgren
Artikeln publicerades i