Ljusare för miljön

När glödlamporna fasas ut ersätts de framför allt av lågenergilampor. Ett välkommet förbud ur miljöynpunkt. Men lågenergilampan är ifrågasatt, främst på grund av kvicksilverinnehållet.

GLÖDLAMPOR ÄR ENERGITJUVAR. De ger bara tio procent synligt ljus, resten av energin blir värme. Värme som inte alltid gör nytta – energin från taklampor stiger upp i taket, och sommartid behövs sällan extra värme.

Samtidigt drar belysningen i hemmen mycket mer energi än man kan tro. I en vanlig villa slukar den 1 240 kWh per år – motsvarande drygt 20 procent av det totala behovet av hushållsel för en familj.

Bara genom att byta ut de tio mest använda lamporna mot energisnåla ljuskällor kan ett vanligt hushåll spara 700 kronor per år. Förbudet mot glödlampor beräknas spara tio procent av den el som används i de svenska hushållen. Globalt sett blir besparingen hisnande.

Men hur är det med kvicksilvret? I genomsnitt inne­håller lågenergilamporna fyra milligram. För konsumenten är det i dag omöjligt att veta hur mycket eller lite kvicksilver den enskilda lampan innehåller. Men om cirka ett år, från och med 1 september 2010, måste mängden kvicksilver anges på förpackningen.

Det förutsätter alerta konsumenter som aktivt söker lampor med lågt kvicksilverinnehåll.

Kalle Hashmi, ansvarig för belysningsfrågor vid Energimyndigheten, ser två sätt att minska på kvicksilvret: Dels att lamporna innehåller så låga halter som möjligt. Här har Energimyndigheten inlett diskussioner med olika intressenter om att ta fram lampor som innehåller mindre än två milligram kvicksilver. Dels att lampornas livslängd ökar till 10?000 timmar. Då minskar mängden kvicksilver i omlopp.

Så vad gör EU? I dag styr WEE-direktivet, det vill säga ansvaret ligger hos producenterna att ta hand om avfallsprodukterna.

Därmed anser man att problemet är ur världen. Men det fungerar inte praktiskt, menar Kalle Hashmi.

– Ansvaret hamnar hos individerna, samhällsmedborgarna, att lämna till återvinning. Det gäller då att kommunerna möjliggör för hushållen att återvinna – även för de som saknar bil.

Jesper Peterson, Naturskyddsföreningens sakkunnige inom området belysning, anser att det borde göras fler livscykelanalyser på alla sorters lampor.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Maria Backman
Artikeln publicerades i