Lärkan bor inte här längre

Lärkan bor inte här längre

Många av odlingslandskapets fåglar har minskat kraftigt i antal. Mellan 1970 och 2001 mer än halverades exempelvis antalet storspovar, skogsduvor, sånglärkor och stenskvättor, enligt en avhandling av Johan Wretenberg vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Den främsta orsaken är ett allt intensivare och allt mer specialiserat jordbruk. I början av nittiotalet, då mycket mark lades i träda innan EU-inträdet, återhämtade sig också exempelvis sånglärkor och tofsvipor. Men miljön på övervintringsplatserna i Västeuropa har också haft betydelse.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i
Annons