Lag Syd vann i WTO

INTERNATIONELLT - WTOs ministermöte i Cancún i Mexico bröt samman i förvirring och oenighet. EUs påstridiga krav om förhandlingar kring ett nytt investeringsavtal ställdes mot utvecklingsländernas krav på att industriländerna ska sluta dumpa mat till underpriser på världsmarknaden.

De senaste årens förhandlingar inom WTO har kallats för ”utvecklingsrundan” och fokuserats på u-ländernas behov mer rättvisa handelsvillkor. Cancún-mötet visade på en stigande polarisering mellan fattiga och rika länder, men också på att nya och bättre samordnade grupperingar av utvecklingsländer lyckats bättre med att göra sina röster hörda.

Sverige ställde sig på de rika ländernas sida. Näringsminister Leif Pagrotsky betecknade exempelvis förslaget till slutdeklaration som ”ett kompromissförslag som i mina ögon var både ambitiöst och realistiskt”. Samma förslag förkastades dock av en majoritet av u-länderna som orimligt.

– EUs tullmurar, produktions- och exportstöd hotar livsmedelssäkerheten i fattiga länder. En EU-kossa får mer subventioner varje dag än vad genomsnittsafrikanen tjänar. Trots denna orimlighet var viljan hos i-länderna att bjuda till i WTO-förhandlingarna nästan obefintlig, säger Mikael Karlsson, ordförande i SNF, som var på plats i Cancún.

– Flera industriländer, däribland EU och den svenska regeringen, fordrade eftergifter från utvecklingsländerna för att leva upp till tidigare löften på jordbruksområdet. Bland annat krävde EU ett nytt avtal om investeringar, vilket är ett svek mot världens fattiga, fortsätter Mikael Karlsson.

Alla beslut inom WTO tas med enighet mellan medlemsländerna. Men i praktiken är det bara de stora och mäktiga som har tillträde till de slutna rum där förslagen till avtalstexter tas fram. Vid det förra WTO-mötet i Doha lyckades presidiet pressa igenom en impopulär beslutstext genom att lägga fram den i sista minuten och utan att ge delegaterna några alternativ. I Cancún nu i september däremot, liksom tidigare i Seattle 1999, misslyckades spelet. En grupp afrikanska länder lade redan före mötet fram konkreta förslag för att demokratisera WTO och skapa tydliga regler för hur förhandlingarna ska gå till. Sådana initiativ torde nu kunna få uppbackning från flera håll.

www.snf.se/verksamhet/internationellt/handel-wto.htm


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i