Kvotplikt för biodrivmedel

Kvotplikt för biodrivmedel

TRAFIK * Energimyndigheten har lämnat förslag till regeringen om att införa kvotplikt för biodrivmedel i bensin och diesel. Förslaget innebär att oljebolagen åläggs att blanda in tio procent etanol i all bensin och sju procent FAME (normalt rapsmetylester, RME) i all diesel. Samtidigt föreslås att låginblandade biodrivmedel belastas med energiskatt (men inte koldioxidskatt), vilket höjer priset på bensin. Kvotplikten är ett sätt att uppfylla EUs mål om tio procent förnybara drivmedel till 2020.

Utredningen rekommenderar dock regeringen att överväga fortsatt skattebefrielse för biogas liksom ”höginblandade” biodrivmedel som till exempel E85.

Endast biodrivmedel som uppfyller EUs nya hållbarhetskriterier får utnyttjas för att uppfylla kvotplikten.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i