Klimatmålet oförändrat

Klimatmålet oförändrat

KLIMAT * SNF anser att det långsiktiga målet i regeringens klimatproposition får godkänt, men saknar konkreta åtgärder och tycker att det kortsiktiga klimatarbetet är för defensivt.

Sveriges nuvarande klimatmål bibehålls i regeringens klimatproposition, minus 4 procent i utsläpp av växthusgaser till 2010 och det utan hjälp av de flexibla mekanismerna. Det innebär att minskningen av utsläppen ska göras på hemmaplan.

– Detta får i dag betraktas som en seger för miljön, säger Ylva Rylander, klimathandläggare på SNFs kansli. Påtryckningarna för ett försvagat klimatmål har varit starka. Risken är dock stor att de flexibla mekanismerna tar sig in bakvägen via utsläppshandeln, där utsläppsminskningar från u-länder och Östeuropa kan växlas mot utsläpps- rätter i handelssystemet.

Ett långsiktigt mål införs också om att minska utsläppen av koldioxid med 25 procent till 2020.

– Man blir misstänksam när regeringen bara är radikal på lång sikt och defensiv i det kortsiktiga arbetet, säger SNFs generalsekreterare Svante Axelsson.

SNF ser positivt på att regeringen kopplar klimatpolitiken till maximalt 2 graders temperaturhöjning.

Det är också bra att regeringen ska uppnå det kortsiktiga klimatmålet till 2010 utan att utnyttja de flexibla mekanismerna inom Kyotoavtalet.

– Höga ambitioner är bra, men de blir inte trovärdiga om man i samma veva öppnar för mer torv, behåller skatterabatten för fossilgasen, inte lägger några konkreta förslag för att minska trafikens utsläpp och öppnar för ökad tilldelning av utsläppsrätter till industrin, säger Ylva Rylander.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i
Annons