Annons
Kärnavfallsfrågan inte löst

Kärnavfallsfrågan inte löst

UPPDRAGET * Kärnkraftsindustrin anser att den snart är redo att välja plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle, vid något av kärn­kraftverken i Forsmark eller Oskarshamn. Kärnavfallsfrågan är inte alls löst hävdar Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Cecilia Carlqvist är länsordförande

Skribent Anders Friström

Varför anser ni att avfalls­frågan inte är löst?

– Vi tycker inte att KBS-metoden, som SKB, Svensk kärnbränslehantering AB, arbetat med i över 30 år, är tillräckligt säker. Förvaret kräver också övervakning och kontroll under hundratusentals år. Vi vill att man även prövar alternativ som permanent tillslutna djupa borrhål, med mindre läckagerisk. KBS-metoden med ett öppet förvar på 500 meters djup kan visa sig vara för nära ytan. Försök har visat att de lerinslutna kopparkapslar man tänkt använda inte beter sig som tidigare antagits vid de höga temperaturer som man kan vänta sig i slutförvaret. Läckagerisker kan inte uteslutas.

Vilka krav ställer ni?

– Att man tänker igenom säkerheten och inte tar för ett snabbt beslut om lokaliseringen. Politikerna måste tänka långsiktigt och inte bara se till arbetstillfällen i kommunen på kort sikt. Miljökonsekvensbeskrivningen måste visa på alternativ till KBS-metoden. Forskningen kring kärnavfallsförvaring måste vara oberoende.

Hur arbetar länsförbundet med frågan?

Vi kommer att arbeta ihop med MKG, Miljörörelsens kärnavfallsgranskning, ha kurser och lära oss mer om hur man granskar miljökonsekvensanalyserna. Vi vill vara synliga lokalt i Östhammar och stöttar lokalkretsen med detta. Det närmaste året blir avgörande för frågan om placering av förvaret. Vi lobbar på politikerna, och försöker ge information till kommuninvånarna. Under 2009 ska SKB bestämma plats, sedan går de in med en ansökan om slutförvar.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i