Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Ja till kalkbrott i Bunge

Ja till kalkbrott i Bunge

MILJÖRÄTT * Tack vare att regeringen i sista stund fått till stånd en lagändring som gör det lättare att öppna täkter där det finns hotade arter, vann Nordkalk i Miljööverdomstolen. Företaget får tillstånd till ett nytt stort kalkstensbrott i Bunge på norra Gotland.

Skribent Anders Friström

I Bungeärendet har miljöbalkens skydd för hotade arter och natur satts på sin spets, efter det att Nordkalk ansökte om tillstånd för att anlägga ett stort kalkbrott mitt i hjärtat av den planerade nationalparken på norra Gotland. I området finns bland annat huvudutbredningen i världen av gaffelfibbla. Dessutom härbärgerar området ängshök, kungsörn, nattskärror och en rad sällsynta skalbaggsarter.

Precis kant i kant med täkten går gränsen för två naturreservat med Natura 2000-status. En av de skyddade våtmarkerna skulle klippas rakt av. Naturskyddsföreningen hävdade att detta strider mot miljöbalken på flera punkter och överklagade tillsammans med Naturvårdsverket och en lång rad sakägare.

I första instans, miljödomstolen, vann Naturskyddsföreningen. Nordkalk överklagade till Miljööverdomstolen i Stockholm, denna gång med stöd av en lagändring som märkligt nog trätt ikraft veckorna innan domstolen skulle avgöra ärendet. Lagändringen innebar en lättnad i reglerna om täkter på platser med hotade arter.

Regeringens lagändring bidrog således till Nordkalks framgångar i målet.

Naturskyddsföreningens jurist, Oscar Alarik, är bekymrad efter avgörandet:

– Nordkalks täkt strider mot lagen på åtminstone fem punkter, och vi kommer att överklaga tillståndet till Högsta Domstolen.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i