Investera i natur

MÅNGFALD * En global studie av den biologiska mångfaldens ekonomiska betydelse, en "Stern-rapport" för mångfalden, har sjösatts av EU-kommissionen. Studien pågår fortfarande men i september släpptes en delrapport om mångfald och klimat.

Rapporten skickar några budskap till klimattoppmötet i Köpenhamn: Risken är stor för en omfattande förlust av tropiska korallrev, vars ekosystemtjänster är värda 170 miljarder dollar varje år. Därtill är det viktigt med en bra överenskommelse om skogsskydd, både för skogen som kolsänka och för skogarnas alla andra ekosystemtjänster. En hektar regn­skog ger oss sammantaget ekotjänster värda i genomsnitt 6 000 dollar per år.

– Investeringar i ekologisk infrastruktur, exempelvis återbeskogning, skydd av mangrove och restaurering av våtmarker, kan vara mycket lönsamma, säger Pavan Sukhdev, ekonom från Deutsche Bank i Indien och ledare för TEEB-studien.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i
Annons