Inte på min tallrik

Hajar och rockor är snart ett minne blott i fiskdisken. Det är bra, för de växer långsamt och får ungar sent i livet och är därför extra känsliga för överfiske. Men det finns fler fula fiskar som inte hör hemma på tallriken.

Fredag eftermiddag och dags att planera kvällens middag. En bit fisk skulle smaka gott! I fiskdisken ligger filéer av rödspotta, kolja, torsk och odlad lax. Det är fortfarande säsong för makrill som finns både hel och filead. Och där ligger några vita och fasta kotletter som visar sig vara marulk när jag frågar.

Får man äta marulk?

Absolut inte, inte enligt Naturskyddsföreningens Grön guide och Världsnaturfonden WWFs Fisk till middag.

– Absolut ja, säger handlaren och hänvisar till att marulken slank med som bifångst när fiskaren trålade efter »miljövänlig« sej. Den är ju redan död – då är det väl bättre att äta upp den i stället för att slänga tillbaks den i havet?

Marulken och även havskatten betraktades länge som »skräpfiskar« som fiskaren knappt ville ta ombord – marulken ansågs till och med föra otur med sig. Men på 1970-talet var det några gourmetkockar som upptäckte vilka fantastiska kvaliteter dessa båda fulingar har: Rejäla filéer, fast och vitt kött, god smak. Och så kom efterfrågan igång, priset steg och därmed fiskarnas ansträngningar. I dag tjugo år senare är fiskdiskens marulkar oftast små och taniga, och havskatten har hamnat på Artdatabankens lista över hotade arter.

Problemet med att fiska efter arter som marulk och havs­katt är att de växer så långsamt. De fortplantar sig sent i livet och kan därmed lätt överfiskas. De hinner helt enkelt inte få några ungar innan de fångas, vilket med tiden förstås är katastrofalt för beståndens fortlevnad.

Situationen är densamma för hälleflundran, bjässen bland plattfiskar som kan bli över 300 kilo tung och mer än 50 år gammal. Men många fiskas upp redan när de är ett par år gamla, långt innan de hunnit fortplanta sig eftersom honorna blir könsmogna först vid sju-åtta år.

– Hälleflundran är nästan helt utfiskad i våra vatten, bekräftar Max Cardinale som arbetar med beståndsuppskattningar av fisk på Havsfiskelaboratoriet. Den bör man absolut inte köpa!

Många av de känsliga arterna lever i djupa havsområden. De djupa bottnarnas ekosystem är svåra att undersöka och kunskapen om många djuplevande fiskar och deras status är därför dålig. Men dagens fiskebåtar kan fiska i stort sett överallt.

Som konsument kan man faktiskt säga »Jag vill inte vara med och utrota den här arten«, påpekar Ellen Bruno, Naturskyddsföreningens sakkunnige i fiskefrågor. Men genom att köpa exempelvis bifångad marulk medverkar man till att göra bifångst till en fortsatt lönsam historia för fisket.

– I stället bör utvecklingen av selektiva redskap som inte får bifångster uppmuntras, fortsätter hon. Likaså måste fiskarnas lek- och uppväxtområden identifieras och skyddas, så att man undviker att små bebismarulkar fastnar i trålar och garn med sina stora och taggiga huvuden.

Så hur blev det med fredagsmiddagen? Marulken ser frestande ut där den ligger på is i disken … Den är god, tyvärr jag vet. Men det får bli närfiskad makrill. I ugnen med grädde, massor av finhackad dill och nykokt potatis. Härligt gott för både mage och samvete!

 

 Fiskas i mörkret

Många av de fula fiskarna lever på djupa bottnar, ibland ner på tusen meter eller mer. Här använder man ofta bottentrål när man fiskar. Det är en fiskemetod som är mycket skadlig för känsliga djuphavsmiljöer som undervattensberg, kallvattenskorallrev och svamp­djurskolonier. Fortfarande vet vi alldeles för lite om hur de djupa bottnarna fungerar. Risken för att de ska bli förstörda innan de ens har hunnit kartläggas är stor.

 

Tips vid fiskdisken

Tänk på att inte köpa små fiskar som ännu inte har hunnit bli könsmogna. Fråga var fisken fångats och om den kommer från välmående bestånd som tål att fiskas på. Tyvärr är det alldeles för ofta som handlaren inte kan svara – men genom att fråga visar du att intresse finns. Välj Krav eller MSC-märkt och ladda ner Naturskyddsföreningens app »Grön guide« i din telefon. WWFs »Fisk till middag?« ger också bra väg­ledning.

 

Gott om hotade arter i fiskdisken

I våras undersökte Naturskyddsföreningens medlemmar utbudet hos fiskhandlare och matbutiker runt om i landet. Resultatet visar att finns gott om hälleflundra, marulk, havskatt och andra hotade fiskar för den som vill köpa. Totalt besöktes 102 fiskdiskar med manuell betjäning på 31 olika orter. Även stora livsmedelskedjor som Ica, Axfood och Coop sålde rödlistade fiskar, helt i strid mot deras utfästelser om att bara sälja ansvarsfullt fiskade arter.

 

 5 FULA FISKAR ATT UNDVIKA

Havskatt

Vintrarna tillbringar havskatten på bottnar ner till 400 meters djup, på sommaren vandrar den in på grundare vatten längs kusterna. Den kan bli mer än 120 cm lång och väga över 26 kg. Förmodligen kan den bli uppåt 20 år gammal, men leker först när den är omkring sex år. Honan lägger sina ägg i en fotbollsstor klump på bottnen, gärna under en skyddande sten eller klippa. Äggen vaktas sedan av hanen som blåser upp sig och klapprar med de vassa tänderna om någon kommer för nära! Starkt hotad i svenska vatten enligt Artdatabanken.

Skoläst

Skolästen lever på 400-1 200 meters djup och fångas som bifångst i räkfisket i den djupa Norska rännan i Skagerrak. Honorna blir könsmogna vid 8 till 16 år, uppgifterna varierar. De leker bara vartannat år. Kan bli 70 år gamla och mer än 1 meter långa. Skolästen har inga utpräglade fiender men är mycket känslig för fiske. Starkt hotad i svenska vatten enligt Artdatabanken.

Långa

Långan är kanske mest känd som lutfisk till julen. Den har minskat i förekomst och klassas nu som starkt hotad i svenska vatten av ArtDatabanken. Långan lever på hårda bottnar på 100-400 meters djup men ibland ända ner till 1000 meter. Den kan bli 25 år gammal och blir könsmogen när den är fem-åtta år. Storlek upp till två meter lång och 45 kg tung.

Hälleflundra

På vintern/våren vandrar hälleflundran in mot kusterna för att leka i djupbassänger och fjordar. En hona kan bli drygt tre meter lång och väga över 300 kg. Hannarna blir betydligt mindre, högst 50 kg. Hälleflundran kan bli över 50 år och blir könsmogen först vid sju-åtta års ålder. Jagar fisk, mestadels på botten men kan ibland ses simma ändå uppe vid ytan – på högkant! Hälleflundran har blivit mycket sällsynt i svenska vatten, och klassas som »starkt hotad« av Artdatabanken.

Marulk

Marulken heter »breiflabb« på norska. Det är ett mycket passande namn! Marulken är en ganska trög bottenfisk som lever ner till 600 meters djup men som även går in på grundare vatten. Honan blir könsmogen vid sex års ålder och kan bli två meter lång och väga upp emot 40 kg. På grund av sitt stora huvud fastnar marulken lätt i fiskeredskapen som ungfisk, flera år innan den hunnit bli könsmogen.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Susanne Liljenström
Artikeln publicerades i