Annons
Hög stämning på stämman

Hög stämning på stämman

FÖRENINGEN * Personvalsfrågorna upptog mycket tid på årets riks­stämma, men många beslut togs också om föreningens inre angelägen­heter och om olika sakfrågor. Det var en högst levande folkrörelse som sammanstrålade och styrelsen fick inte alltid som den ville.

Skribent Anders Friström

Naturskyddsföreningens riksstämma hölls i år vid Falkenbergs strandbad i mitten av juni. Den öppna havshorisonten lockade utanför fönstret till konferenslokalen och många av ombuden passade på att promenera på sandstranden i pauserna, eller rentav ta ett snabbdopp i det något kyliga havet. Ett antal vindkraftverk snurrade symboliskt på hamnpiren och det rapporterades att pilgrimsfalken fortfarande häckar på silon i hamnen.

– Det finns inget som är finare och viktigare än det uppdrag som Naturskyddsföreningen har, nästan 200 000 människor som bett oss föra naturens talan, hemma och ute i världen, med fakta och värderingar, samtal, debatter och rapporter, sa föreningens ord­förande Mikael Karlsson i sitt inledningsanförande.

Föreningen har åstadkommit mycket genom åren, företeelser som miljöbalk, miljöminister och naturvårdsverk är alla idéer sprungna ur Naturskyddsföreningen.

– Vi har pekat ut vad som behöver göras på många nivåer, vi bär med oss den historien och är inte ensamma. Det finns tusentals organisationer runt om i världen som gör samma sak. Vi är en del av ett globalt megamycel.

Mikael Karlsson pekade på några framgångar i närtid: eus stopp för den svenska licensjakten på varg och att taket på hur många vargar det får finnas i landet lyfts bort. Att det finns ett stort stöd i EU-parlamentet för ett starkt nytt miljöhandlingsprogram. Coop har valt bort jätteräkorna och miljömålsberedningen föreslår i en rapport ett snabbspår för att fasa ut kemikalierna i barnens vardag.

Föreningens generalsekreterare Svante Axelsson reflekterade också över föreningen i sitt inledningstal.

– Vi är nog den gladaste gruppen

i Sverige, trots att vi vet så mycket om hoten. Jag träffar många andra som tror att det är kört, men vi har kraften att förändra.

En aktuell Sifo-undersökning visar också att Naturskyddsföreningen är den organisation som svenskarna har störst förtroende för i miljöfrågor. Det svenska folket är mest oroligt för olika former av miljöförstöring. Den ekonomiska krisen kommer först på tionde plats i ångestlistans tio-i-topp.

– Folk är uttråkade av materialismen, lyckoutvecklingen stannade av redan 1974. Sedan dess njuter vi inte mer av miljöförstöring. Men vi lever ­ i en ineffektiv och ofullkomlig värld, där vi inte har råd att investera i ny järnväg men frossar i nya kök och uterum. Resan ut ur fossilsamhället innebär en stor samhällsförändring som kräver en sällan skådad mobilisering. Frågan är hur vi ska agera för att få med oss människor in i en hållbar framtid.

Det var 172 röstberättigade ombud för kretsar och länsförbund med på stämman. Tomas Kåberger valdes till stämmoordförande och ledde de stundtals komplicerade förhandlingarna med fast hand. Nina Ekelund var vice ordförande.

Naturskyddsföreningens ekonomi är stabil. Därför bestämdes att medlemsavgiften blir oförändrad. Omsättningen var förra året 160 miljoner. Medlemskap utgjorde 20 procent av intäkterna. En liten förlust i verksamheten på 1,6 miljoner noterades. Det balanserades mot det egna kapitalet, som uppgick till 115 miljoner.

Liksom på förra stämman för två år sedan tog personvalsfrågorna upp mycket tid. Valberedningen föreslog omval av Mikael Karlsson som ordförande. Det blev en lång debatt om kandidaternas lämplighet: om personlighet, medialitet, härskartekniker, tystnadskultur och enighet. Motkandidaten var Karin Åström, föreningens vice ordförande.

– Flertalet är nöjda och tycker att styrelsen fungerar bra, sade Mia Torpe, ordförande i valberedningen. Missnöje finns naturligtvis också, men styrelse­ledamöterna är nöjda och tycker att styrelse­arbetet är roligt och givande. Vi har haft en öppen process och förankrat vårt förslag hos länsförbunden, som fått nominera ordförandekandidater. Tre av de nominerade tackade ja. Mikael Karlsson, Pia Lindeskog och Karin Åström. Vi ringde sen runt och frågade vem man förordade. Resultatet var tydligt, Mikael fick mer stöd än Karin och Pia tillsammans.

Mikael är kunnig, massmedial, och håller ihop och utvecklar styrelsens arbete, så sammanfattade Mia Torpe skälen för sitt förslag till ordförande.

– Karin Åström är en utmärkt kandidat, framhöll Johan Niss från Österlens Naturskyddsförening. Hon föreslogs redan för två år sedan. Hon är öppen, kunnig, glad, engagerad och bra på kontakt mellan nivåerna i föreningen. Vi har nu en historisk chans att efter 100 år med bara män som ordförande välja en kvinna till posten.

– I Halland har vi ett oerhört starkt stöd för Mikael, sade Gunnar Gullander från Naturskyddsföreningen

i Södra Halland. Vi måste ena föreningen och vi ska inte gräva upp strids­yxorna. Valberedningen har kartlagt det här åt oss, det fungerar bra i styrelsen och Mikael och Karin samarbetar bra. När de gäller medial profilering är Mikael enastående. Jag är glad att Karin tog plats i styrelsen efter turbulensen vid förra stämman, det kan bli ändå bättre om hon nu sitter kvar som vice ordförande.

Mikael Karlsson valdes till slut genom sluten omröstning. Han fick ­

97 röster. Karin Åström fick 70.

Även styrelsevalet skedde genom sluten omröstning. Per Hansson, Pia Lindeskog och Lena Eriksson fick inte tillräckligt många röster och fick därmed lämna styrelsen.

Behandlingen av de 89 motionerna upptog också en stor del av tiden på stämman. Förslagen behandlades först i utskott, där ombuden deltog, och sedan i plenum för beslut. Många motioner handlade om förenings­interna frågor och i de flesta fall gick stämman på styrelsens förslag. Men ibland hade utskotten egna yrkanden eller modifieringar av styrelsens förslag som vann, och ibland vann motionärens förslag.

Några motioner vållade extra debatt, exempelvis den från Naturskyddsföreningen på Gotland om att kretsen skulle få ta över ansvaret för föreningens ö Lilla Karlsö. Motionen avslogs dock. En motion om att föreningen skulle arbeta mer med vattenfrågor, sjöar, älvar, åar och våtmarker debatterades också mycket. Här vann

i stort sett motionärens förslag.

Ett kontroversiellt förslag var att föreningen ska verka för att Vattenfalls kolkraftsverk i Tyskland läggs ned senast till år 2020, här vann också motionärens förslag i stort sett. En motion om att Naturskyddsföreningen ska sluta framhäva etanol framställd av livsmedel som ett lämpligt drivmedel för fordon vann också stämmans gehör. En motion om att föreningen skulle visa större uthållighet i sina kampanjer vann också bifall. Alla motioner hanns dock inte med, några fick bordläggas till nästa år.

 


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i