Hårda domar mot miljöaktivister

Hårda domar mot miljöaktivister

HAV - I juni i år slog miljöaktivister från Greenpeace till mot lastfartyget m/s Fagervik i Norrköpings hamn. Aktivisterna försökte ta sig ombord på fartyget för att hindra det från att lämna hamnen. Deras krav var att fartyget inte längre skulle trafikera Östersjön.

Fartyget hade året innan släppt ut olja i Östersjön, men fartygets befäl friades av tingsrätten eftersom det inte kunde bevisas att utsläppet skett avsiktligt.

Fyra av aktivisterna greps och ställdes senare inför rätta för grovt olaga intrång. Domarna blev ovanligt hårda, två års fängelse villkorligt samt dagsböter för två av dem och ett gemensamt skadestånd på 65 000 kronor.

– Det är de hårdaste domar för civil olydnad vi varit med om inom Greenpeace i hela Europa, säger Milo Dahlmann, en av de dömda. Att därtill placeras i isoleringshäkte under två och ett halvt dygn känns som en hård reaktion på att försöka ta sig ombord på en båt. En tysk och en engelsk demonstrant fick sitta isolerade i tio dygn.

Domarna har överklagats till hovrätten.

– Jag ser gärna att fallet prövas igen. Det finns saker som är tveksamma i hela processen, dels de stränga straffen och dels att det är en kollektiv dom, säger Milo Dahlmann. Man kan undra hur sådana här domar påverkar möjligheterna att genomföra fredliga miljödemonstrationer i Sverige.

Varje år sker cirka 2 000 oljeutsläpp från fartyg i Östersjön. Mellan 1981 och 1996 ledde det endast i tre fall till fällande domar.

www.greenpeace.se


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i
Annons