Annons
Hallänning med minkfällor

Hallänning med minkfällor

ELDSJÄLEN * Kristofer Stenström missar inte en rikskonferens eller en stämma. Naturvården och jordbrukslandskapet ligger varmt om hjärtat. Liksom jakten.

Skribent Carl-Axel Fall

Det började tidigt. Pappan tog med honom ut. Ofta handlade det om jakt, men naturintresset var brett. Den halländska naturen bjöd på skogar, jordbrukslandskap, sjöar, våtmarker och kusten. I hemmet lästes Sveriges Natur, Svensk Jakt och Naturskyddsföreningens verksamhet var en del av vardagen. Fadern kom att driva miljöfrågorna hårt i sina företag, bland annat Sia-glass. Så att det blev Naturskyddsföreningen också för Kristofer är rätt naturligt. Kristofer Stenström är faktiskt tredje generationen i släkten i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Falkenberg. Med sina 29 år är han i särklass yngst.

Vilka frågor intresserar dig ?

Med min bakgrund kan jag se att jägare och Naturskyddsföreningens folk har mycket gemensamt. Det är i princip bara i rovdjursfrågan som meningarna kan gå isär. Fler jägare borde gå med i Naturskyddsföreningen och sådana som jag borde kanske gå in i Jägareförbundet.

Jag är också starkt engagerad för jordbruksmarken. Har varit med i ideella föreningen Den goda jorden.  Bevarar vi inte jordbruksmarken får vi varken mat eller energi.  I Halland såväl som i Amazonas måste vi verkligen värna den jordbruksmark vi har. Förstör vi den i Sverige måste ny jordbruksmark brytas någon annanstans i världen.

Hur mycket eld finns det i dig?

Mycket. Just nu är jag väldigt engagerad i att skapa en naturanpassad trädgård. Jag och min sambo har nyligen köpt hus i Getinge och där håller jag på att anpassa så mycket jag kan efter djurlivet. Jag har anlagt en äng, en fjärilsträdgård, satt upp holkar, insektshotell och en damm. Jag älskar utveckling men hatar förstörelse. Utveckling är bland annat att rädda hotade arter.

Förra året ordnade jag en informationsträff med jägarna och ornitologerna om minkens skadeverkningar. I våras försökte vi fånga minkar i två nyinköpta fällor i vårt känsliga fågelområde. Vi var dock lite tidigt ute, vi lyckades inte fånga någon.

Är inte detta omdiskuterat?

Jo. En del klarar knappt av ordet jakt. Jag förstår inte det. Jakt behöver inte vara något negativt. Ett litet uttag av vilt som rådjur och vildsvin är helt i sin ordning. Att äta viltkött är bra på många sätt. Jag tycker at det är ett problem att så får har kontakt med jakt och fiske. Det kulturella avståndet kan kännas långt ibland. Men jag tycker att vi fick ett mycket bättre klimat mellan jägarna och oss efter den där träffen. Bara detta att mötas är bra.

 

Kristofer Stenström

Ålder: 29 år

Just nu: Anpassar sin villaträdgård efter djurlivet

Yrke: Arbetar med företag för Falkenbergs Sparbank

Senast skjutna djur: En rådjursbock på senhösten

 


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Carl-Axel Fall
Artikeln publicerades i