Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons
Gruvor, men inte vattendrag

Gruvor, men inte vattendrag

FÖRENINGEN * Naturskyddsföreningens medlemmar har valt en ny ordförande, ny styrelse och nya verksam-hetsriktlinjer. I juni samlades föreningen till riksstämma.

300 deltagare varav 210 röstberättigade ombud från lokala naturskyddsföreningar möttes på Örebro universitet. Stämningen var påtagligt god, kanske såg deltagarna ljust på föreningens närmaste framtid? 

Naturskyddsföreningen har sista året fått ett bra genomslag i sociala medier vilket gett nya anhängare. Medlemsvärvningen går på räls. 

Det står klart att Naturskyddsföreningen har en tydlig miljöopinion på sin sida, som gett tydligt uppsving för föreningens arbete med eko-mat och miljögifter.

Generalsekreterare Svante Axelsson tog fasta på optimismen och peppade för föreningens möjligheter.

– Vi har trippel i oro! Miljöförstöringen, havet och klimatet. Tågkaoset – vilken fantastisk möjlighet! Vi har en sub-optimal välfärd med fina telefoner men dåliga tåg. Ingen lider av klimatpolitiken, alla underskattar hur lätt det är att gå framåt, sa generalsekreteraren entusiastiskt och drog med sig många skratt.

 

DET VAR PÅ många sätt en framåtblickande och förhoppningsfull stämma.

Klubban dunkade bifall i rask takt till motionerna om gruvor och efteråt applåderade ombuden sina egna beslut. Många gladdes åt att föreningen nu inkluderar gruvfrågor i sin agenda.

 

NÅGRA MOTIONER pekade ut ett delvis nytt förhållningssätt till naturen. Motionerna om att utforska och tillämpa kunskaper i miljöpsykologi fick ett visst bifall genom att stämman beslutade att föreningen ska genomföra seminarier om natursyn och beteendeförändringar.

Stämman tog ställning för idén om att skapa en överstatlig reglering mot allvarliga miljöbrott i Romstadgan. 

 

DET VAR ÄNDÅ många som önskat ytterligare beslut kring naturvårdsfrågor. Det fanns till exempel ett stort stöd för att arbeta mer med vattendrag på land, och inte begränsa arbetet till främst havsfrågor som görs i dag. Här blev det nästan jämnt, med knapp övervikt för den nuvarande prioriteringen som styrelsen förespråkade.

 

INTE MINST BLEV naturskyddsfrågorna ett viktigt argument för en av kandidaterna till ordförandeposten, Karin Åström, som kandiderat och fått ett relativt stort stöd under två tidigare stämmor. Valberedningen hade dock föreslagit stämman att välja Johanna Sandahl med rötterna i Västerås och globala solidaritetsfrågor.

Under våren splittrades valberedningen i ordförandefrågan vilket fick en viss uppmärksamhet i omvärlden som en ”konflikt i Naturskyddsföreningen”.

Det relativt stora stödet för Karin kan tolkas som att det finns en tydlig önskan om att värna det lokala naturskyddsarbetet, där många framförde att de ansåg att hon var den kandidat som bäst skulle säkra de förutsättningarna.

Johanna Sandahl blev vald med 135 röster mot de 64 röster som lades på Karin.

– Vi är Sveriges kanske mest växande folkrörelse. Jag är otroligt berörd och det är en så fin ära. Oavsett om ni röstat på mig eller inte vill jag lyssna på er alla, jag lovar det. Jag är jätteglad, sa Johanna från talarstolen direkt efter att hon blivit vald.

 

DET VALDES OCKSÅ nya styrelseledamöter. Några av de mer namnkunniga nytillskotten är friidrottaren Carolina Klüft och den avgående riksdagsledamoten Anita Brodén(fp). In valdes också: Hanna Wetterstrand (omval), Mårten Wallberg (omval), Stina Lindblad (omval), skattmästare Bo Jönsson (omval), Karl-Axel Reimer (nyval), Lotta Silfver (nyval), Pia Lindeskog (nyval), Ethel Forsberg (nyval), Marie Andersson (nyval). Läs mer om den nya styrelsen på www.naturskyddsforeningen.se/om/styrelsen.

 


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Linnea Falk
Artikeln publicerades i