Gröna folkhemmet skjuts upp

Gröna folkhemmet skjuts upp

MILJÖPOLITIK * En ny miljömålsproposition ligger nu på riksdagens bord. Där föreslås ett antal förändringar av olika delmål och ett nytt mål för biologisk mångfald. Men de konkreta åtgärderna är få.

Regeringen konstaterar att fem av de 15 miljömålen blir mycket svåra att nå: levande skogar, ingen övergödning, giftfri miljö, begränsad klimatpåverkan och ?hav i balans samt levande kust och skärgård?. Fler åtgärder behövs, både i Sverige och inom EU.

– Vi är på god väg att nå tio av de 15 miljökvalitetsmålen, som preciserar det miljötillstånd vi vill ha för nästa generation om knappt 20 år. Då ska vi till exempel kunna andas frisk luft och äta fisk från Östersjön utan begränsande kostråd. Men det krävs att vi genomför ytterligare åtgärder, säger miljöminister Lena Sommestad.

SNF är kritisk och tycker att det gröna folkhemmet skjuts på framtiden.

– Miljömålen skisserar möjligen Göran Perssons gröna folkhem, med det saknas många förslag på insatser för att förverkliga drömmen, säger SNFs generalsekreterare Svante Axelsson. Regeringen vill uppenbarligen inte föreslå de åtgärder som krävs för att målen ska nås, utan stannar oftast vid mer eller mindre välskriven retorik.

Enligt SNF saknas heltäckande strategier för flera av de sexton miljömålen.

– Det är uppseendeväckande att regeringen inte ens lyckats föreslå konkreta och vassa styrmedel för de miljömål som enligt Naturvårdsverkets utvärdering inte kommer att nås med nuvarande strategi, som till exempel levande skogar och ingen övergödning, säger Svante Axelsson.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i
Annons