Giftfri strömming tack!

Jag köpte nyligen en stuga vid Hälsingekusten. I byn finns fortfarande en aktiv fiskare. Han är ute varje dag och trålar strömming. Den har minskat kraftigt i Östersjön de senaste 20 åren, jämfört med torsken är det dock fortfarande rätt gott om den. Men strömmingen, liksom Östersjölaxen, innehåller höga halter av flera miljögifter.

Livsmedelsverket rekommenderar sedan länge gravida kvinnor att vara försiktiga med fet östersjöfisk. Förra året bestämde EU-kommissionen att strömming och lax från Östersjön inte fick exporteras på grund av för höga dioxinhalter. I Sverige och Finland får man dock märkligt nog fortsätta att sälja östersjöfisken som människoföda.Sakta men säkert håller vi på att föröda fiskbestånden i snart sagt alla hav. I många år har den internationella diskussionen pågått om hur vi ska hushålla med våra fiskresurser. Redan för snart tio år sedan antogs FAOs uppförandekod för ett uthålligt fiske. Rörande enighet rådde bland politikerna. Men i praktiken har inte mycket hänt.EUs gemensamma fiskepolitik, som omförhandlades med stor vånda under 2002, anses vara en framgång. Men de senaste besluten om fiskekvoter bådar inte gott – för både Östersjön och Västerhavet överskreds återigen forskarnas råd med god marginal.För andra året i rad rekommenderade forskarna totalt stopp för torskfiske i Nordsjön och Västerhavet. Politikerna förhandlade fram en åtgärdsplan avsedd att återställa bestånden på sju till åtta års sikt. Men de allt för höga fiskekvoterna sänktes endast marginellt.Jag inser att ett torskfiskestopp medför stora konsekvenser för fiskenäringen. Men jag förstår inte hur man bara kan skjuta problemen framför sig. När torsken och andra viktiga fiskbestånd är helt utfiskade får fiskarna dra upp båtarna för gott. Tala om fiskestopp!Jag vill ändå inte sluta att hoppas att det någon gång ska vända, att politikerna – pådrivna av starka opinioner – ska fatta långsiktigt kloka beslut om både fiske- och kemikaliepolitiken. Jag vill att min granne i byn ska kunna fortsätta tråla strömming i Bottenhavet, att fiskesamhällena och skärgården ska leva och att jag ska kunna köpa färsk strömming även i framtiden – utan miljögifter!


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Klas Hjelm, Naturvårdschef, Snf
Artikeln publicerades i
Annons