Gifterna finns kvar

GRÖN GUIDE Konsumentfrågor * Varför tillverkas fortfarande miljöfarliga produkter och hur farligt är det att äta besprutade grönsaker.

Varför finns fortfarande PVC-produkter?

Polyeten, polypropylen och pvc är plaster som används i stor omfattning inom byggbranschen där jag arbetar. Jag noterar att bland annat pvc är ett miljömässigt sämre val än de övriga men om samma produkt finns i alla de tre materialen, till ungefär samma pris, varför finns då pvc kvar?

Byggaren

SVAR: Det är inte lätt att svara på. Lättja, tröghet, ointresse, okunskap, det kan finnas många skäl till att produkter som är sämre ur miljösynpunkt fortfarande tillverkas, trots att det finns fullgoda alternativ. Gamla krav och gamla kunskaper hos beställare kan också vara en orsak. Lobbying från bakåtsträvande företag ska vi inte heller underskatta.

Substitutionsprincipen fungerar inte fullt ut av sig själv, det behövs förbud eller restriktioner för att fasa ut de sämre alternativen, jämför exempelvis med glödlampsförbudet. Det påverkar sannolikt också att flertalet av de negativa miljöeffekterna hos pvc ligger i de tillsatsämnen man stoppar in i plasten, exempelvis ftalater. Deras miljö- och hälsoeffekter är också av det mer svårupptäckta och diffusa slaget.

Farligt att äta besprutad mat?

Hur ”farligt” är det att äta besprutade rotsaker? När det finns ekologiska morötter och palsternackor så köper jag alltid det. Men nu har det inte funnits att få tag på sedan en tid. Jag har då köpt och ätit ”vanliga” rotsaker. Är det okej eller borde jag avstå helt från rotsaker tills det finns ekologiska att få tag på?

Nina Bergström

SVAR: De grödor som besprutas mest i Sverige är äpplen, jordgubbar, lök, morötter och potatis. En del av de bekämpningsmedel som används är känt problematiska men främst för omgivande natur och vatten levande djur. Du frågar specifikt efter rotsaker och eftersom de växer under mark innehåller dessa grönsaker mindre rester av bekämpningsmedel. Mest rester hittar man i sådant som vindruvor, tomater, äpplen och päron.

Det finns flera studier som visar att man kan minska resthalterna av bekämpningsmedel i kroppen genom att äta ekologisk mat.

I dag är vi inte oroliga för att den som äter besprutad mat ska få en omedelbar effekt. Det är mera långsiktiga effekter som nu börjar visa sig i forskningen och då framförallt hormonell påverkan som kan skada utvecklingen under fostertiden och hos barn. Flera forskare menar därför att gravida och barn bara bör äta ekologisk frukt och grönt. Hur vi vuxna ur hälsosynpunkt ska göra finns det inget klart svar på. En och annan besprutad morot skadar ju ingen, det är exponeringen under lång tid som oroar.Emelie Hansson, jordbrukssak­kunnig, Naturskyddsföreningen.

Miljövänliga böcker

Vi står i begrepp att ge ut en bilderbok för barn och om det finns saker vi kan ta hänsyn till i produktionen vad gäller toxiner och sådant som kan vara skadligt för barn så vill vi gärna göra det. Har ni något tips på märkningar eller råd på mer exakt vad vi bör undvika?Pernilla Lundmark

SVAR: Att ställa miljökrav på trycksaker är ett stort och komplicerat ämne, men man kan göra de lätt för sig genom att vända sig till ett Svanenmärkt tryckeri, trycka på Svanen- och fsc-märkt papper och undvika presslack (högblankt omslag) med mera.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i