Framtiden är inte fossil

Framtiden är inte fossil

REDAKTIONEN * Nu vet vi att 2014 gick till historien som det varmaste året på jorden sedan slutet på 1800-talet. Samtidigt kommer uppmuntrande signaler om att det inte längre finns några ekonomiska skäl för världen att sitta fast i ett fossilberoende. Den tekniska utvecklingen går rasande snabbt.

Skribent Ylva Johnson

REDAKTIONEN * Nu vet vi att 2014 gick till historien som det varmaste året på jorden sedan slutet på 1800-talet. Samtidigt kommer uppmuntrande signaler om att det inte längre finns några ekonomiska skäl för världen att sitta fast i ett fossilberoende. Den tekniska utvecklingen går rasande snabbt. I USA är sol och vind på många håll i dag mer lönsamt än fossila bränslen – även utan subventioner, enligt en rapport från investmentbanken Lazard som Financial Times refererar till (läs om hur du själv kan tjäna pengar på solen på sid 16). Även om oljepriset just nu faller som en sten råder det ingen tvekan om var framtiden ligger.

I Afrika finns ett stort behov av elektricitet och goda förutsättningar för förnybar energi. Somliga hävdar till och med att kontinenten också skulle kunna förse Europa med energi. Just därför är det svenska biståndet extra motstridigt. Sverige ger varje år flera miljarder kronor till de stora utvecklingsbankerna som i sin tur investerar storskaligt i gammaldags olja, kol och naturgas. Sverges Naturs granskning visar att svenska representanter i bankernas styrelser bland annat röstat ja till prospektering efter ny olja med biståndspengar. Om Sveriges nya biståndsminister Isabella Lövin menar allvar med att klimatsäkra biståndet är det här hon ska börja.

Missa inte heller i reportaget från Guyana i Jan Lindblads fotspår på sidan 40 eller det fina bildreportaget från gammelskogen på sidan 8.

PS I dagarna har det räknats småfåglar över hela Sverige. Låt oss hoppas att den nedåtgående trenden med allt färre fåglar på grund av förändrade rutiner i jord- och skogsbruket är på väg att brytas. Du kan bidra genom att komma ihåg att mata dem i vinter. Eller bygg en egen fågelholk, inspiration får du på sidan 70.

Ylva Johnson, chefredaktör


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Ylva Johnson
Artikeln publicerades i