Frågor till EU-kandidaterna

Frågor till EU-kandidaterna

De olika partiernas kandidater till EU-parlamentet har fått svara ja eller nej på femton miljöpolitiska påståenden. Kraven är framtagna av Naturskydds­föreningens sakkunniga. De handlar om klimatmål, kemikalier och fiskepolitik med mera.

Piratpartiet har tackat nej till att svara på enkäten. Vi redovisar svaren från partiernas två huvudkandidater, utom för de störta partierna S och M, där vi redovisar tre svar. De kompletta enkätsvaren redovisas på www.naturskyddsforeningen.se från 8 maj.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i