Förberedd i skolan?

FÖRENINGSLIV * Hur får man in hållbarhet och miljöhänsyn i klassrummen? Det var ämnet för Naturskydds-föreningens höstkonferens.

Skribent Carl-Axel Fall

Den traditionella konferensen som hade rubriken Rädd eller förberedd samlade många meriterade talare från Skolsverige. Här fanns elever i Naturskyddsföreningens modellskola i Malmö, här fanns rektorerna för landets lärarhögskolor och här fanns skolminister Gustaf Fridolin, MP, och många fler. Ministern bjöd på en personlig berättelse om hur viktig skolan varit för honom.

En av talarna som stack ut var Anders Jidesjö, filosofie doktor på Linköpings universitet. Med tabeller och diagram nyanserade han bilden av de dystra Pisa-undersökningarna.

– Skoldebatten har allt för mycket präglats av en olycklig retorik som inte lett framåt, sade Jidesjö.

Han skulle hellre se att den handlade om skolans oförmåga att möta de unga.

– Dagens utmaning är att göra skolan till en meningsfull plats. Skolan måste möta eleverna där de är. Dagens elever får allt mer av sin världsbild via medierna. Och där är klimat, miljö och hållbarhet heta ämnen. Där finns verkligen något att ta till vara på, sade han.

Anders Jidesjö pekade på att elevkåren splittrats, en grupp halkar efter. Vidare lyfte han fram det starka sambandet mellan högt utvecklade länder och oengagerade elever. 

– Duktiga elever presterar bra, men de är oengagerade, har svårt att känna någon mening. Den utvecklingen kan vi se i nästan alla utvecklade länder.

Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, vittnade om ändrade attityder hos högskolans elever.  

– I dag är det inte så inne att bli chef i en stor koncern. Man vill i stället starta egna företag och arbeta med etiska mål. Många talar om miljö och företagens sociala ansvartagande som något självklart.

Talarna var överlag eniga om att det vore fel att inrätta ämnet hållbar utveckling. Det handlar i stället om att låta hållbarhetsperspektivet gälla som ett raster över allt skolarbete. 

Inläggen handlade ofta om målet att ge eleverna självförtroende och redskap att kunna odla sin kreativitet. 

Konferensen besöktes av många föreningsaktiva i kretsar och länsförbund. 

 

EN AV ÅHÖRARNA var Lena Engström, pensionerad lärare och aktiv i Falkenbergskretsen. Hon uppskattade konferensen men tycker att skoldebatten överlag hamnat på en alltför teoretiskt nivå. 

– Det som saknas är mer handfasta erfarenheter från skolor som börjat ta in klimat och miljö. Vi behöver kunniga personer som får komma in i skolorna. Jag ser det absolut som en naturlig uppgift för kretsarna.

Filmer från konferensen: Se naturskyddsforeningen.se/skola

 


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Carl-Axel Fall
Artikeln publicerades i