Fler vägar, färre bussar

Fler vägar, färre bussar

TRAFIK * De svenska länen har höga mål om att öka kollektiv­trafiken, men målen nås knappast eftersom de konkreta förslagen enbart gynnar bilen. Det visar en granskning av förslagen till länstrafikplaner 2010-2021 som Naturskyddsföreningen gjort.

Värst blir effekterna i Stockholm. Trots att man har de bästa förutsättningarna att öka kollektivtrafiken, räknar länet med sjunkande kollektivtrafikandel samtidigt som biltrafiken förväntas öka från 39 till 50 procent till 2030.

Länen är också dåliga på att följa regeringens direktiv om att nya vägbyggen ska vara ett sistahandsalternativ i trafikplaneringen efter att man övervägt prissättning, trafikreglering och ombyggnad av vägar, den så kallade fyrstegsprincipen.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i