Fem frågor om närproducerat

Fem frågor om närproducerat

DILEMMAT * Att maten är närproducerad låter bra. Men den som vill äta klimatsmart gör klokt i att tänka på andra egenskaper. Transporten är mycket sällan avgörande.

Skribent Carl-Axel Fall

1. I dag finns det ofta flygtransporterade frukter och grönsaker från centrala Afrika i livsmedelsbutiken. Det måste väl ändå vara helt galet ur klimatsynpunkt?

Flyget är förvisso det transportslag som belastar miljön mest. Men en frukt som är ekologiskt odlad i exempelvis Afrika och fraktad med flyg till oss kan ha mindre klimatpåverkan än en frukt som är odlad med konstgödsel, energi- och maskin­insatser här hemma. Det är odlingen och bondens metoder som avgör klimatpåverkan mer än allt annat. Transporten utgör i de flesta fall en mycket liten del av en varas klimatpåverkan under dess livscykel.

2. Men nog måste det vara bättre att välja en närproducerad biff jämfört med en som är importerad från Brasilien?

Jo, det är det nog. Svenskt kött har ofta lägre klimatutsläpp. Men det är knappast transporten som avgör den frågan. Det är snarare frågor som djurhållning, val av foder eller om konstgödsel används som väger tyngst. Det mest betydelsefulla är ändå att kött i sig är starkt klimatpåverkande. Att minska på köttet och byta ut det mot vegetarisk mat är det som minskar klimatutsläppen mest.

3. Finns det inte något bra med närproducerad mat?

Jo, ju närmare maten är producerad desto lättare kan det vara att ta reda på fakta om den. Många upplever att det finns en historia kring närproducerad mat som skiljer sig från massproducerad mat. Man kan också värdera säkerhetsaspekten, vid eventuella kriser kan det vara bra. Och det kan vara ett sätt att gynna en levande landsbygd. Men inget garanterar att livsmedel som är närproducerat är miljö- eller klimat­smart, gynnar hembygden eller är av bättre kvalitet. Övergripande gäller att svenskt jordbruk utsätts för en allt tyngre konkurrens utifrån. Det starkaste skälet för närproducerade livsmedel är kanske att stödja inhemskt jordbruk. Frågan för framtiden är hur värden som matkvalitet och ett miljövänligt jordbruk ska värnas i en global handel av livsmedel?

4. Finns det någon definition av vad som är lokalproducerad mat egentligen?

Nej, det är upp till den som producerar eller säljer produkten att definiera begreppet. En del producenter menar att allt som är svenskt är närproducerat, trots att fodret till djuren kan komma från Brasilien och orsakat stora miljöproblem där. Det finns i dag en risk att ordet närproducerat stämplas på nästan all mat. Marknadsdomstolen har i ett ärende dock slagit fast att en vara som tillverkas i en fabrik och sedan säljs över hela Sverige inte får kallas närproducerad. Bondens egen marknad har satt en gräns vid 25 mil mellan producent och konsument.

5. Hur ska man då tänka när det gäller mat och miljö, vi bombarderas ju av olika miljöbudskap?

Välj mycket vegetariskt, välj Kravmärkt och ekologiskt. Gör man det har man minskat sin miljöpåverkan otroligt mycket. Sedan kan man försöka välja mat efter säsong. I den färska rapporten Food consumption choises and climate change, från IVL, slås fast att en matkasse som är i huvudsak grön och säsongsan­passad är klimatbäst. Flygtransporterade grönsaker kan öka klimatpåverkan med cirka tio procent för hela kassen. Tar man in kött i kassen ökar klimatpåvekan mycket mer. Att köra bil till och från livsmedelsaffären ger också en stor klimat­effekt. Utsläppen växer med cirka 20 procent för den som äter en kost med normal kött­andel och som har cirka 20 kilometer till butiken.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Carl-Axel Fall
Artikeln publicerades i