Annons
Fem frågor om bilbränslen

Fem frågor om bilbränslen

DILEMMAT * El, etanol eller biogas, vilket är det bästa miljöbränslet? Att välja rätt i miljöbilsdjungeln är verkligen ett dilemma. Och behöver du verkligen äga en bil?

Skribent Anders Friström

1. Är det verkligen en bil du ska ha?

Hur ser ditt bilbehov ut, kan du få resandet att fungera med cykel och kollektivtrafik? Kan du klara dig med hyrbil eller bilpoolsbil då du verkligen måste ha bil? Om du ändå måste ha en egen bil, välj en som är lagom för dina vardagsbehov. Behöver du en stor bil bara ibland är det billigare i längden att hyra.

Välj en bil med bästa miljöklass, helst en miljöbil som kan köras på el eller i andra hand på förnybart bränsle. Snåla dieslar har låga växthusgasutsläpp, jämförbara med vissa etanolbilar, men de har fortfarande problem med utsläpp av kväveoxider och partiklar.

Välj en så bränslesnål modell som möjlig, med det minsta tillgängliga motoralternativet för modellen.

2. Hur bra är elbilarna?

Det tiotal olika elbilar som nu finns på marknaden är fortfarande rejält mycket dyrare än motsvarande bensinmodeller, trots supermiljöbilspremie och andra förmåner. Men elbilarna är billiga att köra, det kostar bara drygt två kronor milen. Räckvidden är i dag upp emot 15 mil per laddning. Det finns drygt 400 snabbladdstationer i städer och på bensinmackar och antalet växer, men långsam laddning hemma i eluttaget över natten är nog vanligast.

En elbil saknar avgasrör och ger därför inga direkta utsläpp, men den totala miljöeffekten beror också på hur elen till bilbatterierna har producerats. Har bilägaren ett avtal på Bra Miljöval-el förblir utsläppen nära noll. På kontinenten, med mestadels kolel i ledningarna, släpper en elbil ut ungefär lika mycket växthusgaser som motsvarande bensinbil.

3. Är hybridbilar framtiden?

En hybridbil har energieffektiva elmotorer för framdrivningen, ett mindre batteri och en förbränningsmotor som ger energi till elmotorerna vid längre färder. Priserna är generellt lägre än för rena elbilar, men fortfarande väsentligt högre än för bensinare. Utsläppen av växthusgaser är cirka 20–30 procent lägre.

Laddhybrider är en variant med möjlighet att också ladda batteriet via ett eluttag. Ännu så länge är de betydligt dyrare än ”vanliga” hybridbilar, men utsläppen är också väsentligt lägre.

4. Är fordonsgas verkligen förnybart?

Gasbilar är utsläppssnåla och klimatvänliga eftersom de till stor del går på biogas som utvinns ur soptippar, reningsverk och komposter. Här finns en mängd modeller att välja bland till priser som ligger nära bensinbilens. Det finns cirka 45 000 gasbilar i Sverige.

Med ren biogas i tanken uppges utsläppen av växthusgaser för en gasbil vara upp till 80 procent lägre än med bensindrift. Med naturgas är besparingen bara cirka 20 procent. Andelen biogas i fordonsgasen varierar över året och mellan olika orter, 2010 var den i genomsnitt 65 procent. Nu finns närmare 140 gasmackar i Sverige. Räknat per mil är gasen oftast billigare än bensin.

5. Hur bra är etanolen numera?

E85 är det i Sverige mest spridda förnybara bränslet, det består till 85 procent av etanol och till 15 procent av bensin. Det finns cirka 230 000 flexifuelbilar i Sverige som kan köra på etanol och bensin i valfri blandning. Mer än 1 800 tankställen för E85 finns att tillgå. Bränslet är oftast billigare än bensin per mil.

Enligt miljöfordon.se är utsläppen av växthusgaser för etanolbilar cirka 40 procent lägre än för motsvarande bensinbil. I dag är etanolråvaran i Sverige främst europeiskt överskottsvin, sockerbetor och spannmål.

KÄLLA: miljofordon.se, Energimyndigheten, Energigas Sverige

Läs fler artiklar i Sveriges Natur >>

Bli medlem så ingår en prenumeration på tidningen >>


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i