Fältbiologerna lämnar FSC

Fältbiologerna lämnar FSC

SKOG * Vid svenska FSCs årsmöte i april lämnade Fältbiologerna denna samarbetsorganisation för miljöcertifiering av skogsbruk. Avhoppet skedde i protest mot att skogscertifieringen inte fungerat som det var tänkt.

Skribent Anders Friström

Skogsbolagen fortsätter att utarma skogarna, trots att hälften av landets skogsareal är FSC-certifierad.

– Nu får det vara nog, säger Linda Ellegaard Nordström, ordförande i Fältbiologerna. Tanken med FSC är bra men i praktiken fungerar det inte. Det räcker inte med fina ord, vi vill se resultat i naturen också. De certifierade bolagen lever inte upp till kriterierna och vi kan inte fortsätta att stå bakom något som fungerar så dåligt.

Enligt Fältbiologerna är brotten mot FSC-reglerna många och sker utan några kännbara påföljder. Skogsbolagen visar heller ingen vilja att utveckla miljöcertifieringen och förhandlingarna om nya kriterier och riktlinjer har därför kört fast.

Fältbiologerna har de senaste sju åren varit ute i fält och granskat hur väl FSCs regler följs. Inventeringarna visar att gammelskog avverkas rutinmässigt och att naturvårdshänsynen ofta inte motsvarar FSC-kraven.

– Naturskyddsföreningen delar fältbiologernas kritik, men vi har för närvarande inga planer på att lämna FSC, säger Jonas Rudberg, skogshandläggare på Naturskyddsföreningens kansli. Certifierarnas trovärdighet kan dock ifrågasättas. De har en värdegemenskap med markägarna som ger en för stor förståelse för deras synpunkter. Ingenting händer även om man bryter mot reglerna gång på gång. Det borde vara lättare att dra in certifikaten för skogsägare som inte sköter sig.

Naturskyddsföreningen skickade under våren ut en enkät till hela skogssverige om hur väl FSC fungerar. Materialet ska ligga till grund för föreningens ställningstagande till fortsatt medlemskap i certifieringen.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i