EU-valet: Sex frågor till toppkandidaterna

EU-valet: Sex frågor till toppkandidaterna

1 Vilka frågor vill du driva i EU?

2 Vilken anser du vara den viktigaste miljöfrågan för EU?

3 Ska EU prioritera den ekonomiska krisen eller miljökrisen?

4 Hur ser du på att pendla mellan Sverige och Bryssel?

5 Vilket är ditt bästa miljötips?

6 Vad gör du helst i naturen?

LENA EK (C)

1 Klimat, energi, fri rörlighet, integritet, kvinnors rättigheter och småföretagens villkor.

2 Att fortsätta det globala klimatarbetet och samordna miljölagarna bättre.

3 Dessa problem har samma lösning! I gröna näringar och avancerad miljöteknik finns stora möjligheter till spännande och välbetalda jobb.

4 Tänk om det räckte! Jag får ju pendla mellan Bryssel, Stockholm, Strasbourg och Gryt där jag bor. När jag har möjlighet ser jag till att åka tåg och dessutom klimatkompenserar jag.

5 Rösta på Centerpartiet!

6 Att vara i naturen är min avkoppling! Jag gillar att odla i min trädgård och att segla i Gryts

skärgård.

MARIT PAULSEN (FP)

1 EUs jordbrukssubventioner måste bort. Jag vill också se till att lagarna kring livsmedelssäkerhet och djurskydd verkligen följs.

2 Att ställa om jordbrukspolitiken. Genom att ta bort subventionerna frigör vi stora summor som kan satsas på forskning och infrastruktur. En del ska också gå till miljöskydd och biologisk mångfald.

3 Båda två är gränsöverskridande frågor där EUs insatser verkligen behövs.

4 Det är en nödvändighet för en EU-parlamentariker.

5 Ät upp maten!

6 Metar abborre.

ELLA BOHLIN (KD)

1 Klimatfrågan, att stoppa människohandel och en ansvarsfull alkoholpolitik. Något som ligger mig varmt och hjärtat är hälsofrågor.

2 Klimatfrågan. Den borde oroa oss alla, det handlar om vår framtid på jorden.

3 De behöver inte stå i motsats till varandra. Men det sorgliga är att världens ledare nedprioriterar klimatfrågan.

4 De många flygturerna är inte att föregå med gott exempel. Därför har jag och min man bestämt oss för att flytta till Bryssel.

5 Genom att byta till lågenergilampor kan vi alla hjälpa till att energieffektivisera och reducera växt­husgaserna.

6 Något av det bästa jag vet är långa promenader och joggingrundor i skogen. Då kopplar jag bort alla krav – en otrolig frihetskänsla!

GUNNAR HÖKMARK (M)

1 EU ska vara världsledande inom forskning och innovation, ha de bästa förutsättningarna för företagande och för att nå klimatmålen. Samarbete med den fattiga världen.

2 En ny och integrerad energimarknad som ger nya energikällor större möjligheter och som kan minska användningen av fossila bränslen.

3 Ingen motsatsställning. Vi måste ur krisen för att kunna fortsätta investera i miljövänliga teknologier, handla med den fattiga världen och säkra en bättre miljö.

4 När klockan ringer på måndag morgon är jag lätt negativ. Den personliga kontakten med ledamöter är dock nödvändig för mitt uppdrag.

5 Jordvärme. Avveckling av EUs jordbrukssubventioner som skulle ge bland annat det afrikanska jordbruket en möjlighet att utvecklas.

6 Springer i Sandhammarens ekskogar, med en vänlig nick till de älgar jag möter, eller vandrar

i fjällen i Storlien.

EVA-BRITT SVENSSON (V)

1 Jämställdhetsfrågor och arbeta för att strängare regler för exempelvis folkhälsa, miljö och löntagarnas rättigheter inte ses som handelshinder.

2 Absolut viktigast är klimatfrågan.

3 EUs regler sätter företagens intressen före miljön. Jag anser att politiken måste underställas en utveckling mot ekologisk hållbarhet.

4 Negativt. Tyvärr är flyget oftast enda alternativet. Betalar 500 kronor för varje resa till ett afrikanskt nätverk för att minska miljöpåverkan.

5 Åk kollektivt, minska köttkonsumtionen.

6 Njuter mest av promenader i skogen, småländska som jag är.

MARITA ULVSKOG (S)

1 Fler, bättre och grönare jobb. EU borde investera i järnvägar, i upprustning och energiomställning av bostäder, i utveckling av industrin med mera.

2 Klimatförändringarna, självklart.

3 Allt hänger ju ihop! Men jag kan oroa mig för att den ekonomiska krisen kommer att leda till att miljöintresset/klimatdebatten trycks ner.

4 Jobbigt. Och helt snurrigt ur miljösynpunkt. Jag har en 13-åring hemma och kommer att vara angelägen om att komma hem till henne.

5 Lev lite långsammare.

6 Jag går i skogen, iakttar, tänker, plockar bär och svamp. Helst under tystnad.

CARL SCHLYTER (MP)

1 Klimat, mat, miljö,

utvecklingsfrågor, integritet

och öppenhet.

2 Klimat och att gå från tillväxtekonomi till resursnål ekonomi.

3 Frågorna hör ihop och den ena kan

inte lösas utan den andra. Vi ska ta

tillfället i akt att investera bort miljöskulden,

vilket ger jobb.

4 Jag klimatkompenserar alla resor för

att döva dåligt samvete för flygresorna.

5 Njut av säsongens mat, köp dyra men

långlivade och snåla LED-lampor.

6 Simmar, plockar svamp och bär och

njuter av tystnaden.

SÖREN WIBE (JL)

1 Mot överstatligheten

för nationell suveränitet, fiske- och jordbruks­politiken samt byråkratin

i EU-systemet.

2 Klimatfrågan, naturligtvis.

3 På kort sikt den ekonomiska krisen,

på lång sikt miljökrisen.

4 Tråkigt och miljöskadligt.

5 Använd el från koldioxidneutrala källor.

6 Går i fjällen, plockar svamp och fiskar.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anna Lögdberg
Artikeln publicerades i