Ekojordbruk gynnar mångfalden

Ekojordbruk gynnar mångfalden

En studie av forskare vid SLU i Uppsala visar att det i medeltal finns 30 procent fler arter och 50 procent fler individer av vilda djur och växter på ekologiska gårdar. Forskarna har analyserat ett stort antal jämförelser mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk.

Tätheten av fåglar, spindlar, markorganismer och växter ökar märkbart på de ekologiska gårdarna. Rovlevande djur gynnas medan skadegörare missgynnas. De positiva effekterna av ekologisk odling är enligt forskarna större i helåkerslandskap än i mellanbygder.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i
Annons