Donationer stärkte ekonomin

Donationer stärkte ekonomin

FÖRENINGSLIV * 2014 blev ett bra år ekonomiskt för Naturskyddsföreningen. Oväntade arvsdonationer hjälpte till.

FÖRENINGENS VERKSAMHET har i flera år budgetera ett litet underskott som har täckts upp med pengar från föreningens sparade medel. Men förra året gav verksamheten ett överskott på cirka 15 miljoner, vilket framför allt beror på att föreningen fick ta emot några stora arv i slutet av året. 

– Men även om vi skulle räkna bort arven höll vi budgeten, ett kalkylerat underskott på cirka 8,5 miljoner, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Ekonomiskt står medlemsavgifterna inte för mer än 17 procent av intäkterna, men inräknat de gåvor som medlemmarna skänker  blir siffran närmare 30 procent. Det resultatet var också följden av en ökad satsning på insamling förra året.

Sida-medel för förmedling av bistånd till miljöorganisationer utgjorde 27,5 procent av de totala intäkterna. 

– För 2016 räknar vi med Sida-medel som tidigare, därefter följer en ny treårsperiod att söka för.

I stället för att satsa på sponsring har föreningen valt att gå in i några företagssamarbeten som gav cirka 4 miljoner förr året. Ikea och God El gav mest. Postkodlotteriet bidrog med 12 miljoner.

Hur kommer ekonomin att utvecklas på sikt?

– Vi har investerat från vårt kapital i några år, nu går vi in med en målsättning om nollresultat. Sammanfattningsvis har vi en god och stabil ekonomi med flera positiva signaler. Det ser bättre ut nu än för ett år sedan, säger Svante Axelsson.

En av utmaningarna han ser är att förvalta investeringarna inom föreningsledarskap och skola. De får inte bli verksamheter som bara klipps av, anser han. Utbyggnaden av regionala kanslier har också hög prioritet.

Emellanåt hörs röster som påpekar att föreningen har stora statsbidrag. 

– Vi har statsbidrag, men den andel som inte kommer från Sida är extremt liten och vi vill hålla dem på rimlig nivå för att behålla vårt oberoende, säger Svante Axelsson.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Redaktör: Carl-Axel Fall
Artikeln publicerades i