Annons
Delseger för naturvården

Delseger för naturvården

”Det är ju det vi sagt hela tiden!”. Många drog en lättnadens suck när Högsta Domstolen lämnade besked några dagar före midsommar. Hanteringen av ett kalkbrott i Ojnareskogen på Gotland skickades tillbaka till lägre instans med uppmaningen ”gör om, gör rätt”.

Skribent Linnea Falk

Att Ojnareskogen ännu står kvar är resultatet av mångas hårda arbete – inte minst har Naturskyddsföreningen på Gotland all anledning att sträcka på ryggen.

Ann-Catrin Hjernqvist är ordförande. Familjen slog vad – gravöl eller champagne till midsommar?

– Champagne! Jag är alltid optimist och detta var ett rimligt och väntat beslut från hd. Vi har kämpat i sju år. Vi kände till att området var unikt, en av de sista skogklädda alvarmarkerna. Det är inte långsiktigt att bryta i 25 år och sedan finns bara en stor grop kvar för all framtid, säger en glad Ann-Catrin.

Alldeles intill det tänkta brottet ligger två Natura 2000-områden, som regeringen lovat eu att skydda. Mark- och Miljööverdomstolen gav trots det Nordkalk tillstånd till brytningen.

Den gotländska naturskyddsföreningen har envist opinionsbildat. Skrivit debattartiklar, spridit sin egen tidning Gotlands natur, och ordnat bussresa till Ojnare ihop med eu-parlamentarikern Carl Schlyter. Han uppmanade att de borde klaga till eu-kommissionen över att eus naturvårdslagar inte följts i hanteringen. Sagt och gjort, de gjorde gemensam sak med Gotlands Botaniska förening och föreningen Bevara Ojnareskogen och skrev till kommissionen.

– Det var väldigt spännande. Kommissionen ställde en massa tuffa frågor till den svenska regeringen om hur ärendet har behandlats.

Aktiviteterna uppmärksammade både länsstyrelsen och Naturvårdsverket på värdena som hotades i Ojnare. Klart är att det starka ideella gräsrotsarbetet vände viktiga nyckelpersoner. De gav större tyngd till de juridiska protester som riktades till Högsta Domstolen från bland andra Naturskyddsföreningens och Naturvårdsverkets jurister.

När Fältbiologerna mitt under pågående Almedalsvecka förra sommaren sonika flyttade ut i skogen för att hindra de annalkande avverkningsmaskinerna blev Ojnare rikskändis. Mängder av människor från hela landet slöt upp.

Jurister och aktivister hävdade att ett kalkbrott i Ojnare skulle bryta mot både eus miljölagstiftning och art- och habitatdirektiv.

hds dom är i linje med vad Naturskyddsföreningen på Gotland och de andra hela tiden hävdat: det går inte att lägga en så brutal exploatering alldeles intill utan att på goda grunder gissa att det skyddade området blir kraftigt stört.

– Det har varit flera felaktiga hanteringar, men nu tror jag att detta kan vara ett bra prejudikat för liknande ärenden. hd har lyssnat på vad Natura 2000 och en riktig miljökonsekvensbeskrivning verkligen innebär.

Folkfest för klimatet

har du en cykel i närheten av Göteborg lördagen den 21 september, häng på den årliga cyklande klimatdemonstrationen! Hela stans miljörörelse står bakom. Budskapet är seriöst, och karaktären är folkfest. – Vi har ett självklart gemensamt budskap även om smådetaljer skiljer oss, säger en av organisatörerna, Ros-Marie Johansson, medlem i Naturskyddsföreningen.

Parollerna är människo- och klimatvänliga: Göteborg måste ta sitt klimatansvar Bygg ut kollektivtrafiken – inte bilismen / Stadsplanering för minskat transportbehov / Gatan en mötesplats – inte bara en transportsträcka.

Cykeldemonstrationen är göteborgstradition från 70-talet som återstartades till valet 2010.

Mellan klockan 12 och 13 cyklar deltagarna på Östra Hamngatan-Avenyn från Bältesspännarparken (där alla föreningarna visar upp sin verksamhet) till Brunnsparken och tillbaka igen, så många varv de hinner. Biltrafiken är avstängd.

läs mer www.cykeldemonstrationen.se

Fältbiologerna mobiliserar

IPCC, FN:s klimatpanel, har lämnat rapporter om klimatförändringarna vart femte år. Nu är det snart dags för en ny. I slutet av september ska panelen träffas i Stockholm och presentera den tyngsta delen av rapporten. Det har läckt ut att rapporten visar att utsläppen måste minska drastiskt före 2020. IPCC håller presskonferens fredag 27 september och då organiserar vår fristående ungdomsorganisation Fältbiologerna ett ”klimatskrik” med budskapet att klimatet ska högst upp på den politiska agendan. (www.klimatskriket.wordpress.com)

Dagen efter bjuder de också in till en bred klimatdemonstration genom Stockholm. läs merwww.faltbiologerna.se.

Den 1 oktober håller Naturskyddsföreningen ett seminarium om rapporten.

Påverka nya styrelsen

Vartannat år har Naturskyddsföreningen riksstämma, då väljer medlemmarna styrelse och verksamhet. Nästa gång i juni 2014. Valberedningen vill gärna få in tankar om föreningen och vilka personer som medlemmarna vill se i styrelsen. Alla medlemmar kan höra av sig och nominera. Valberedningen uppskattar om den som nomineras först är tillfrågad. Du som vill höra av dig, surfa in på https://valberedningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/

TRE TYCKER OM: Rikskonferensen

Första helgen i juni höll föreningen rikskonferens i Växjö. Workshops, samtal och utflykter i en härlig mix.

1. Sofia Bergström, Lund:

Väldigt inspirerande. Det har varit givande diskussioner i seminariegrupperna. Jag kom för att få inspiration, och det här var verkligen ett bra startskott för mig personligen till att börja bli mer aktiv i föreningen.

2. Rikard Lehmann, Trelleborg:

Det är ett viktigt forum, och ger en bild av föreningen och omvärlden. Länsförbunden borde spela större roll. Viktigaste ordet är inspiration. Med samverkan kan vi nå större genomslag och vi jobbar aktivt för det i Skåne.

3. Karin Lindblad Johansson, Lerum:

Det har varit jätteintressant. Jag åkte för att det är roligt att träffa andra och höra vad de gör. Konferensen har gett mig en sammanfattning av hur föreningen tänker och fungerar idag, och vilka frågor som den driver. 


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Linnea Falk
Artikeln publicerades i