Annons

Dags rädda ålen

HAV * Naturskyddsföreningen försöker rädda kvar ålen i svenska vatten genom att köpa upp de kvarvarande ålfiskerätterna längs kusterna och ställa krav på säkra vandringsvägar för ålen genom vattenkraftverken.

Ålen är akut utrotningshotad, sedan femtiotalet har antalet ålyngel som når Europas kuster minskat med 99 procent. Trots det tillåter fiskeriverket fortfarande yrkesfiske på ål längs Sveriges kuster, även på de silverålar som vandrar ut genom Öresund för att fortplanta sig i Saragassohavet. Drygt 250 svenska fiskare har tillstånd att fiska efter ål. Naturskyddsföreningen startar nu en insamling för att köpa upp dessa fiskerätter. På så sätt hoppas föreningen att kunna bidra till att rädda ålen.

De senaste åren har ålfisket varit bättre än tidigare, men det beror inte på att ålen börjat återhämta sig, utan på att ålfisket förbjudits i vissa sötvatten samtidigt som nät i inloppen till ett antal vattenkraftverk hindrat ålarna från att bli fiskfärs i turbinerna.

Ålar kan bli mycket gamla men är oftast runt 15 år när de blir könsmogna. De påbörjar då sin långa vandring till Sargassohavet för att föröka sig. De ålar som idag fiskas har alltså kommit till svenska vatten då situationen inte var lika akut. Men för att ålen som art ska ha en chans att återhämta sig måste dagens vuxna ålar tillåtas återvända till Sargasso.

– När föreningen köper fiskerättigheter från ålfiskare så får de ekonomiskt stöd att avsluta sin verksamhet, samtidigt som de viktiga vandringsålarna får chans att överleva, säger Ellen Bruno, marin handläggare på Naturskyddsföreningens kansli. Det stöd föreningen får från frivilliga bidrar också till vårt övriga arbete med hav- och fiskefrågor, bland annat med att kräva politiska beslut om att bygga vandringsvägar förbi kraftverks­turbinerna.

I skrivande stund har fiskerätter motsvarande cirka 7 000 ålar säkrats genom insamlingen, som fortsätter i ett år framåt på föreningens hemsida.

– Vi tycker att politikerna egentligen borde stänga ålfisket helt och ge ålfiskarna det stöd de behöver i omställningen. Men när det nu inte sker måste vi arbeta mot klockan, på egen hand, med allmänhetens stöd. Jag hoppas att svenskarna hjälper oss i kampen mot klockan, säger Mikael Karls­son, Naturskyddsföreningens ordförande.

Sedan 2007 finns en europeisk förvaltningsplan för ål som lämnar stor frihet till medlemsländerna att begränsa åldödligheten på vilket sätt de vill, så länge eus övergripande mål om att minst 40 procent av 70-talets nivåer av utvandrande silverålar skall tillåtas nå Sargassohavet.

Det är dock ett vedertaget faktum att målet inte räcker. Det internationella havsforskningsrådet har i flera år rått EU att stoppa allt ålfiske.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i