Däggdjur i kris

MÅNGFALD * Enligt 2008 års rödlista över hotade arter i världen hotas en femtedel av alla däggdjursarter av utrotning. Men groddjuren är ännu mer hotade.

Skribent Anders Friström

Årets nya internationella rödlista över hotade arter från Internationella naturvårdsunionen, IUCN, visar att tjugo procent av världens 5?500 kända däggdjurs¬arter är utrotningshotade.

– Under vår livstid kan hundratals arter komma att förloras som ett resultat av våra handlingar, ett skrämmande tecken på vad som håller på att hända med djurens livsmiljöer, säger Julia Marton-Lefévre, generalsekreterare i IUCN.

För 836 däggdjursarter saknas tillförlitliga data. När vi vet mer om dem kan det visa sig att listan över hotade arter får utökas ytterligare. 76 däggdjursarter är redan borta för alltid. 188 arter är akut utrotningshotade, däribland det spanska lodjuret. 448 arter är starkt hotade och 505 arter betecknas som sårbara.

Förstörda och försämrade naturmiljöer påverkar 40 procent av världens däggdjur. Samtidigt har statusen förbättrats för fem procent av de hotade däggdjuren. Det visar att naturskydd gör nytta och fungerar. Den afrikanska elefanten har exempelvis kunnat öka i antal och nu flyttats ned från kategorin sårbar till missgynnad. Totalt har status förbättrats för 36 däggdjursarter, medan den försämrats för 143 arter.

Totalt omfattar ÍUCNs rödlista nu 44?838 arter av olika livsformer, varav 3 246 räknas som akut hotade, 4 770 som starkt hotade och 8 912 som sårbara, av världens 1,6 miljoner kända arter. Men man bör komma ihåg att status har utvärderats endast för en promille av världens drygt 950 000 kända insekts¬arter. Det totala antalet arter i världen kan också vara mångdubbelt större, mörkertalet är ännu mycket stort, särskilt bland de tropiska arterna.

I synnerhet groddjuren står inför ett allvarligt utrotningshot. En tredjedel av alla världens groddjur är nu hotade eller sårbara. 366 nya hotade arter har förts in i årets rödlista.

Rödlistan har sammanställts med hjälp av 1 800 däggdjursforskare från 130 länder.

Den senaste svenska rödlistan är från 2005. Den omfattar 3 653 av totalt 20 000 utvärderade arter, varav 1 664 klassificeras som hotade. Det totala artantalet i Sverige uppskattas till runt 55 000.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i