Byta eller renovera?

GRÖN GUIDE – BOSTAD: När de gamla fönstren börjar tappa färg och fräschör måste man göra något. Ibland är det miljösmart att sätta in nya, men inte alltid.

Skribent Carl-Axel Fall

NÄR DET ÄR DAGS att ta hand om gamla fönster blir åtgärden en sammanvägning av estetik, ekonomi, miljö och arbete. Att renovera själv är krävande. Lägger du ut jobbet har du rätt till ROT-avdrag. Det gäller givetvis även fönsterbyte. Väljer du att renovera ett gammalt tvåglasfönster kan det förbättras energimässigt avsevärt genom att förses med en extra tredje LE-ruta på insidan. Här är några saker att tänka på: 

BEHÖVER DU VERKLIGEN BYTA FÖNSTER?

Innan ett gammalt fönster får respass bör du undersöka om det inte går att rädda. Som miljövän inser du ju förde-larna med återbruk. Allt för många gamla fönster har bytts ut i onödan och inte sällan ersatts med missklädsamma varianter. Ett kvalificerat målningsjobb kan rädda ett gammalt fönster. Vid en renovering kan man också passa på att byta ut  glaset i innerbågen och ersätta det med ett lågemissionsglas (LE-glas) vilket kraftigt förbättrar fönstrets energivärde. I vissa fall kan det även vara befogat att byta ut skadat virke i båge eller karm om fönstren är viktiga för husets karaktär. Renovering kräver dock en hel del jobb. Men även ett byte kräver jobb, oftast måste nya foder monteras både ute och inne och det kan leda vidare till byte av ytskikt eller tapeter.  

VÄLJ LE-GLAS 

Det stora innovationsklivet i fönstervärlden kom med LE-glaset. Ett sådant är belagt med ett i praktiken osynligt skikt som reflekterar husets värme. Alla hus utom rena sommarhus mår bra av sådana glas. I dag är tre glas standard i fönsterkonstruktionen. Tre­glasfönster finns av två typer, antigen en tät enhet (isolerglas) med tre glas eller en variant med två glas i en enhet och ett tredje LE-glas i innerbågen, så kallad 2+1 konstruktion. Ett sådant fönster får ett u-värde på cirka 1,4. U-värdet är ett mått på hur mycket värme ett fönster släpper igenom. Låga u-värden är bra. Tvåglasfönster utan LE-glas, gamla fönster, har u-värden runt 2,9. För de flesta svenska villor är u-värden på 1,2-1,4 ett fullgott val. Kondensrisk finns vid U-värden under 1.0.

KONTROLLERA VIRKET

Träkvalité i båge och karm är a och o. Det ska bestå av tätvuxen furu med mycket kärna i virket. Det finns hundra år gamla träfönster som kan klara sig länge än och det finns 20 år gamla fönster som är slut. Gör ett test med en vass kniv för att känna om virket fortfarande är hårt och friskt eller låt en snickare titta på dem. Flagnande färg behöver inte vara detsamma som att träet är slut.

VÄLJ TRÄ FÖR MILJÖN

Allt fler fönster görs i aluminium och plast. Från miljösynpunkt är träet en klar vinnare. Aluminium är mycket energikrävande att tillverka och plasten är omdiskuterad både från tillverknings- och återvinningssynpunkt. Importerade träfönster har i många fall visat sig klara vårt klimat dåligt.

SNABBGUIDE TILL HUSÄGAREN

  • Underhåll gamla fönster
  • Se till att de är väl tätade.
  • Se över isoleringen mellan vägg och karm.
  • Byt till LE-glas i innerbågen vid renovering.
  • Om du ska byta, måttbeställ och välj fönster med u-värde 1,2–1,4.
  • Minska utstrålningen nattetid med persienner eller gardiner. 

Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Carl-Axel Fall
Artikeln publicerades i