Bråk om EUs klimatpaket

KLIMAT * EUs klimatpaket kunde räddas vid senaste toppmötet, men riskerar fortfarande att urholkas.

EUs klimatpaket var hotande nära att rämna vid EUs toppmöte i oktober. Flera länder, med Polen och Italien i spetsen, ville ha lättnader i sina åtaganden, vilket skulle stjälpa hela bördefördelningen mellan länderna. Polen ville också ha undantag i utsläppshandeln för särskilt energikrävande industrier.

Intensiva förhandlingar sker nu under tiden fram till nästa toppmöte i december, som hålls samtidigt som FNs klimatmöte i Poznan i Polen. Målsättningen är att EUs ledare kan stå fast vid sina ambitioner om 20 procent minskade utsläpp till 2020 (om det blir ett bindande internationellt avtal kan målet höjas till -30 procent).

– Nu är det viktigt att miljöminister Andreas Carlgren markerar att Sverige inte accepterar något steg tillbaka, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen. Att man snabbt blir överens inom EU är avgörande för om unionen ska kunna fortsätta att spela en ledande roll i FNs klimatförhandlingar.

Sverige har drivit att EU måste ta sitt ansvar för utvecklingsländernas klimatanpassning och komma med ett ambitiöst bud till u-länderna under Poznan-mötet. Men samtidigt har vår regering också drivit att EU-länderna ska ges större möjlighet att betala för utsläpps¬minskningar i utvecklingsländer istället för att minska utsläppen i det egna landet

– Vi kommer inte undan de egna minskningarna, det blir bara dyrare ju längre vi väntar med egna åtgärder. Visst behöver EU satsa mycket pengar för teknikutveckling i utvecklingsländerna, men regeringens linje att spela ut åtgärderna på hemmaplan mot tekniköverföring till utvecklingsländerna är feltänkt – det behövs både och, säger Svante Axelsson.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i