Biobränslet räcker

Grenar, bark och halm samt energigrödor som salix och rörflen, kan med ny teknik täcka så gott som hela Sveriges behov av fordonsbränslen eller 40 procent av dagens elanvändning. Det visar Peter Hagström i en ny doktorsavhandling från SLU. Hanteringen av biomassan måste dock bli mycket mer effektiv om användningen ska bli långsiktigt hållbar. En förutsättning är ny teknik som förgasning till vätgas och bränsleceller. Med dagens teknik räcker bränslet till två tredjedelar av behovet.

http://diss-epsilon.slu.se


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i
Annons