Annons

Bevara barnens skogar

VINKLAT * Barn som är mycket ute i skogen blir gladare och friskare, men de tätortsnära vardagsskogarna naggas hela tiden i kanten av de växande tätorterna. Varför finns det inte plats för barnens skogar i samhällsplaneringen?

Skribent Märta Berg, Projektledare, Tätortsnära Skog

Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen är mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne än andra barn. Barn som går på förskolor som arbetar mycket med utomhuspedagogik har lägre sjukfrånvaro och är sjuka kortare tid än andra barn.

Trots alla dessa fördelar är förutsättningarna för barns vistelse i skogen ytterst begränsade på många håll i landet. Det saknas lagar, resurser och kunnande för att kvaliteten på barns utomhusmiljö ska kunna garanteras av samhället. Alltför få kommuner uppmuntrar och ger stöd till utomhuspedagogisk undervisning. Tillgången på skog och naturområden i och nära våra tätorter minskar. Det sker en förtätning av tätortsbebyggelsen som innebär att grönområden ständigt naggas i kanten. Små skogsdungar som kan verka oansenliga och oviktiga vid en första anblick kan vara värdefulla gröna platser för barn och ungdomar. Försvinner dessa platser till förmån för vägar, bostäder och nya köpcentra försvinner också viktiga förutsättningar för skolarbete och lek. Få kommuner har kartlagt vilka naturområden som kommunens skolor och barn har behov av. Kommunpolitikerna har med andra ord inte tillräckliga underlag när de ska fatta beslut om att bevara eller exploatera dessa naturområden.

En förutsättning för att barn ska vistas i skogen är att den är lättillgänglig. Forskningen visar att ett grönområde bör ligga inom 300 meter från en skola eller bostad för att användas regelbundet. Självklart kan inte alla skolor och bostäder ha en skog så nära. I större tätorter har den möjligheten ofta försvunnit för länge sedan. Det handlar istället om att de naturområden som finns kvar i dag ska bevaras och göras tillgängliga.

Naturskyddsföreningen vill med projektet Bevara barnens skogar förbättra förutsättningarna för barn att vistas i skogen, både på fritiden och under skoltid. Naturen med sin rika variation av synintryck, dofter, ljud och former stimulerar våra sinnen mer än någon annan miljö. Våra barns hälsa, inlärning och fysiska aktivitet borde vara tillräckliga motiv för att bevara den skog som ligger nära skolor och bostäder.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Märta Berg, Projektledare, Tätortsnära Skog
Artikeln publicerades i