Badvattnet som förskräckte

Badvattnet som förskräckte

MILJÖ * För sommarlediga blev mötet med Östersjöns badvatten en omskakande upplevelse. Algblomningen var en av de värsta på länge.

Det var katthårsalgen som under julis värmebölja fick gynnsamma betingelser och växte till explosionsartat. Katthårsalgen är egentligen en cyanobakterie men den ser ut som en alg och kallas i dagligt tal för en sådan.

Även om algblomningar är att betrakta som naturliga är så här omfattande utbrott illavarslande. Katthårsalgen är giftig och när blomningen är stor påverkas havets övriga djuroch växtliv negativt.

Algblomningarna har ökat de senaste åren. Att det beror på övergödning anses klart men forskarna kan i dag inte förklara exakt hur de olika näringsämnena orsakar blomningar av den här typen. Forskarna utmanas nu att ta fram modeller för hur balansen mellan i första hand fosfor och kväve påverkar havets hälsa. Bättre kunskap är nödvändig nu när allt fler reningsverk i Baltikum tas i drift.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i
Annons