Annons

Ansvarslös miljöbudget

MILJÖPOLITIK * Miljöbudgeten minskar med över en miljard de kommande åren och hamnar åter­igen under fem miljarder per år, vilket motsvarar fem promille av statsbudgeten. Naturskyddsföreningen är starkt kritiskt till regering­ens nedskärningar på miljöområdet.

Skribent Anders Friström

Stöden till sol- och vindenergi minskar nästa år, liksom anslagen till energieffektivisering och miljöteknik.

– Budgeten präglas av en systematisk nedskärning på dessa områden. Stödet till solvärmen tas bort helt och om stödet till solceller skall vara kvar 2013 ger man inget besked, säger Naturskyddsförening­ens generalsekreterare Svante Axelsson.

Anslaget för skydd av natur ökar, men bara med en procent. Samtidigt minskas anslagen till åtgärds-program för hotade arter med mera med 25 procent. Istället görs en satsning på havsmiljöfrågor. Det sker främst genom den nybildade havs- och vattenmyndigheten och genom införandet av ett särskilt statligt stöd till lokala vattenvårdssatsningar (LOVA).

– Det är inte rimligt att förstärkningar av ett viktigt område ska ske på bekostnad av den biologiska mångfalden i skogen. De totala minskningarna av skydd och skötsel av natur är oacceptabla, i synnerhet som dessa områden är eftersatta redan idag, säger Svante Axelsson.

Regeringen anslår knappt 120 miljoner nästa år till klimatanpassning. Bland annat inrättas ett nationellt kunskaps­centrum inom detta område. Länsstyrelserna får pengar för att fortsätta att kartlägga vilka förändringar som behövs göras av samhället för att anpassa det till kommande klimatförändringar.

Den nya så kallade supermiljöbilspremien budgeteras till 200 miljoner under de närmaste tre åren. Den går bara till de allra miljövänligaste bilarna. Premien beräknas bara omfatta ungefär 5 000 bilar.

– Forskarnas bild av klimatförändringarna är allvarligare än någonsin och behovet av ledarskap och nya offensiva förslag har nog aldrig varit större. När regeringen då inte presenterar mycket mer än en premie till bilister som på sin höjd kan stimulera en promille av bilparken, då undrar jag om framtiden lagts i malpåse, säger Svante Axelsson.

Regeringen satsar fem nya miljarder på underhåll av järnvägar och vägar, 3,6 miljarder går till järnvägen och 1,4 miljarder till vägar. Totalt sett är ändå underhållsanslaget till vägar tre miljarder större än till järnvägar.

Inte heller regeringsförklaringen i höstas innehöll särskilt mycket tal om miljön.

– Fredrik Reinfeldt talade om framtiden men glömde miljökrisen, den kanske största utmaningen. Läget förvärras ständigt, med global utfiskning, klimatförändringar, miljögifter och förluster av biologisk mångfald. Samtidigt saknar både regeringsförklaringen och höstbudgeten i stort sett offensiva miljösatsningar, avslutar Svante Axelsson.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i