Annons
Ängsvård och klimatfestival

Ängsvård och klimatfestival

MEDLEMSNYTT * Skogsinventering, återställda ängar och ett stoppat kolkraftverk. Naturskyddsföreningen arbetar både lokalt och globalt. Här ett axplock av vad vi har uträttat i år.

UGANDA .

Radio för miljön

Förorenade floder, rättstvister med mera. När oljebolag och skogsexploatörer började verka i Uganda väcktes behovet av information i de hotade byarna. Numera finns Green Radio med höga lyssnarsiffror. Det är landets största miljöorganisation NAPE som driver sändningarna. NAPE får Sida-baserat bistånd via Naturskyddsföreningen.

 

MEDUPI

Stoppat kolkraftverk  

Att sprida kunskap om hållbara energilösningar är uppgiften för de sydafrikanska miljöorganisationerna EMG och Earthlife, som Natur-skyddsföreningen stöder. Organisationerna har bland annat visat på de miljöproblem som skulle följa på ett planerat kolkraftverk som planerades intill det omstridda kraftverket Medupi som Världsbanken finansierat  (Sveriges Natur nr 1 2015). Earthlifes arbete fick myn-digheterna att backa. Nu blir det sannolikt inget kolkraftverk i Medupi.

 

FALKENBERG

Falkungar födda på silo

I juni hade det häckande paret på Lantmännens silo i Falkenberg fyra nya ungar att mata. Naturskyddsföreningens projekt pilgrimsfalk räknar nu med att Sverige har cirka 400 häckande par. Det är en stor framgång för en art som bara var en spillra för 20 år sedan.

 

ÖSTRA INDIEN

45 byar utbildade

Byar med urbefolkningar i östra Indien blir allt oftare offer för exploatörer som vill åt skogen. Naturskyddsföreningens arbete har stärkt byarna, bland annat genom att klargöra vilka lagar som gäller. Med kännedomen om sina rättigheter stärks byarnas självförtroende och traditionella strukturer. Cirka 20 000 människor i 45 byar berörs av arbetet som drivs av partnerorganisationen AIPP.

 

HÄRJEDALEN

Skogar inventerade 

Under fem dagar i juli och augusti hade de härjedalska skogarna påhälsning av 50 skogsinventerare i ett projekt som kallas forskningsresan. Arrangemanget startades 1993 och har sedan dess varit ett årligt projekt med syftet att dokumentera värdena i naturvårdens utmarker. De okända skogar som finns kvar i Härjedalen är i många fall mycket skyddsvärda vilket skogsinventerarna ska visa i en kommande rapport.

 

ÄGODELA

Årets bok 2016

Våra konsumtionsmönster håller på att ritas om. Att ha en massa prylar som sällan används ger inte längre status, utan ses i allt större utsträckning som onödigt slöseri med jordens resurser. I stället hyr, lånar, byter eller köper vi begagnat. Detta kallas för kollaborativ konsumtion – eller som vi säger, ägodela.

”Det är inte borrmaskinen vi vill ha utan hålet”. Det är kanske det mest klassiska exemplet för att förklara idén bakom det nya tankesättet. En borrmaskin används i snitt en kvart under sin livstid, resten av tiden ligger den där i garderoben och skräpar. 

Vi går från privatanvändning till ägodelande, från gågatan till internet, men vart är vi på väg? Är denna konsumentrevolution miljövänlig? Hur tar vi vara på den potential som finns? Och vad ska man tänka på när man börjar ägodela? Nu i november släpps Årets bok 2016. www.naturskyddsforeningen.se/agodela 

 

TJÖRN

Strandäng återställd

Björshuvudets strandängar på Tjörn var länge en naturpärla. Men när betet upphörde började också områdets förfall som artrik miljö. I dag är området till stora delar återställt. Naturskyddsföreningens krets på Tjörn har fått bidrag från Jordbruksverket och Alvins fond för att sköta området med slåtterbalk och betande djur.

 

GOTLAND

Ojnare kvar

Kalkbrottet i skogen stoppades. Naturskyddsföreningen har drivit frågan i tio år.

 

NYTT SAMARBETE

Goda Bubblor 

Stiftelsen GoodCause har sedan 2005 ägnat sig åt att starta företag med ett gemensamt mål: att bidra till en bättre värld. Redan finns GodEl och GodFond, och nu har också GodDryck lanserats med Naturskyddsföreningen som förmånstagare. GodDryck säljer alkoholfria drycker till mat och fest och första drycken ut har fått det passande namnet Goda Bubblor No 1. Det är ett ekologiskt, alkoholfritt, mousserande vitt vin som nu finns på Systembolaget.

 

MALMÖ

Festival för klimatet

Klimatfestivalen som hölls två dagar under våren i Malmö blev en succé. Evenemanget arrangerades av några traineer hos Naturskydds-föreningen med stöd av kretsen i Malmö. Teater, klimatföreläsningar, återbruk, stadens miljösatsningar med mera stod på programmet. Greenpeace, Push-Sverige och Fältbiologerna medverkade med egna program. Arrangörsgänget siktar på en ny festival nästa år.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Carl-Axel Fall
Artikeln publicerades i