70 procent av världens fattiga är kvinnor

70 procent av världens fattiga är kvinnor

HELA KLOTET * Kvinnor i fattiga länder drabbas hårdare än män av miljöförstöring och klimatförändringar. 70 procent av världens allra fattigaste är kvinnor.

Tre timmar om dagen

Kvinnor står för en stor del av jordbruksarbetet och får lägga allt mer tid på att hämta vatten och ved, världsgenomsnittet är nu tre timmar om dagen. I torra områden kan bara vattenhämtningen ta hela dagen i anspråk. Avskogning gör det allt svårare att samla in bränsle till matlagningen.

Bundna vid hemmet

I Bangladesh var dödstalen vid en cyklon fem gånger högre för kvinnor än för män. Sociala normer gjorde att de inte kunde lämna sina hem utan en manlig släkting i sällskap. Därför dog de under sina raserade hus, i väntan på att deras män skulle komma och rädda dem.

Kvinnor och barn blir kvar

I torrområden flyttar många män, exempelvis i nordöstra Brasilien och nordvästra Indien, till städer eller till andra länder för att söka jobb. Kvinnorna och barnen blir kvar. De får ofta en mycket tung arbetsbörda för att kunna försörja sig.

Lever av skogen

I många tropiska skogsländer är skogen en viktig källa till både mat och mediciner. Skogsskövling gör att kvinnorna förlorar en av sina främsta resurser. En studie i Uttar Pradesh i Indien visade att kvinnorna fick mer än en tredjedel av sina inkomster från skogen, medan männen bara hämtade 13 procent av sina inkomster från samma källa. Kvinnor dominerar som insamlare av vilda växter, trädgårdsodlare och örtmedicinare. Vid en studie av köksträdgårdar i norra Thailand återfanns 230 vilda skogs­växter i odling.

Tar hand om fisken i land

Kvinnor är inte så ofta fiskare, men de tar hand om merparten av efter­arbetet, rensa, bereda och sälja fisken. De samlar också musslor och andra skaldjur på grunda vatten. Utfiskning och förstörelse av mangrove i kustområden drabbar även kvinnorna hårt.

Underviktiga barn

Kvinnors hälsa i Afrika påverkas av hårt arbete, miljöföroreningar och dålig kost så att de föder underviktiga barn som i sin tur får svårare att överleva och utvecklas normalt.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i