9 av 10 fiskbestånd överfiskade globalt

Större delen av alla kommersiella fiskbestånd i världen är överfiskade, Östersjöströmming får rött ljus och norsk torsk hotas av höga fiskeuttag. Det är några av slutsatserna i Världsnaturfonden WWF:s fiskguide för 2023.

Vilda djur minskar med nära 70 procent

Sedan 1970 har bestånden av däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur i snitt minskat med 69 procent. Klimatförändringar och förstörda livsmiljöer till följd av jord- och skogsbruk är några av orsakerna, visar WWF:s Living Planet Report.