Vi kan göra skillnad

Ledare Det blev som tur var ingen undergångsvarm svensk sommar likt 2018 i år. Däremot i resten av världen.

Inte läge att backa nu

Krönika Världen står mitt i en akut klimatkris med rekordhetta, bränder och skyfall som präglat sommaren. Trots vetenskapens varningar och akuta behov av åtgärder har politiska svar uteblivit, enligt Naturskyddsföreningens ordförande Beatrice Rindevall och generalsekreterare Karin Lexén.

I störtflodens spår

Få andra länder i världen har drabbats lika hårt av klimatförändringarna  som Afghanistan. I skuggan av årtionden av krig har plötsliga störtfloder och torka blivit ett allt större hot mot landets fattiga befolkning.