Västkusträkan får grönt ljus i WWF:s fiskguide

Det MSC-certifierade svenska räkfisket får grönt ljus.

Västkusträkan får grönt ljus i WWF:s fiskguide

Grönt ljus för västkusträkan! Det är den kanske mest positiva nyheten i årets fiskguide från världsnaturfonden, WWF. Hela det svenska räkfisket är i dag MSC-certifierat. Ett 60-tal båtar fiskar hållbart i Skagerrak, Kattegatt och Norska rännan med krav på godkända fiskredskap och tydlig spårbarhet.

En tråkigare nyhet är att torsk från Östersjöns västra bestånd är tillbaka på rött ljus. För östra beståndet gäller tills vidare gult ljus, vilket betyder att man ska vara försiktig med att konsumera – endast äta vid enstaka tillfällen. Östersjötorsken är överlag mycket mager och i dålig kondition.

Ett mer positivt besked är att lax fångad med fällor i norra Östersjön går från rött till gult. Som konsumentvara är det en liten produkt, men gulmärkningen sänder en positiv signal för laxbeståndet.

En annan nyhet från närområdet är att rom från siklöja fiskad i Bottenhavet nu är miljömärkt av MSC.

På WWFs presentation framgick det att miljömärkt fisk ökar sina marknadsandselar. Åsa Domeij, miljöchef på Axfood, berättar att både ASC- och Krav-märkt lax säljer bra trots det högre priset.

– Vi har svårt att få tag i tillräckliga mängder, säger hon.

WWF uppmanar konsumenterna att fråga efter miljömärkta fiskar. Titta efter märkningarna ASC (odlad fisk) MSC (vild fisk) och Krav. Vi ska inte heller glömma att också fråga på restaurangerna.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter