Verkligheten utmanar klimatmöte i Marrakech

Värmerekord sätter press på klimatmmötet.

Verkligheten utmanar klimatmöte i Marrakech

Paris bestämde vad och när, Marrakech ska avgöra hur. Det drar ihop sig till nya globala klimatförhandlingar.

Nästa vecka samlas åter världens klimatförhandlare. Denna gång i Marocko. Frågor som ska behandlas är bland annat hur klimatavtalet från Paris ska finansieras samt hur utsläppen ska mätas. Det sistnämnda frågan låter kanske obetydlig, men är viktig eftersom resultaten utgör underlag för beslut om framtida minskningar.

Redan nu på fredag träder det avtal som uppnåddes i Paris i kraft. Ratificeringsprocessen har gått snabbare än många hade vågat hoppas på. Enligt Sveriges chefsförhandlare Johanna Lissinger Peitz präglas de internationella diskussionerna inför mötet av en positiv anda där samsyn hellre betonas än meningsskiljaktigheter.

– Sen ska man inte sticka under stol med att retoriken hårdnar när vi väl träffas, medger hon.

Smolket i bägaren är stora bilden förblir den samma. Temperaturutvecklingen siktar på tre grader medan Parisavtalet siktar på långt under två. Målen står i bjärt konstrast mot åtgärderna. Ska målen uppnås kommer översyner av åtgärderna att behöva göras med tätare intervaller än vad länderna räknat med och hur detta ska lösas kan bli en knivig fråga att komma överens om.

Sverige driver på för skarpare regler kring rapportering, mätning och verifiering. Sveriges chefsförhandlare anser också samma regler bör gälla för rika och fattiga länder. Tidigare har två olika system funnits.

– Zambia måste kunna jämföras med EU och Kina. Det skapar trovärdighet utåt sett och är ett viktigt underlag för utveckling av styrmedel. Dessutom är det en viktig signal mot näringslivet, säger Lissinger Peitz.

Parallellt försöker Sverige påverka EU till en tuffare position.

– Vår huvudprioritering är att se till att det ska finnas återkommande möjligheter att skärpa EU:s åtaganden. Ambitionen till 2020 är för låg och motsvarar inte ambitionen i parisavtalet.

Hur stort gehör som Sverige kommer att få för sin politik är svårt att veta. När det gäller EU har förhandlingsläget hårdnat, bland annat utgör länder som Polen en bromskloss. Troligen är Sveriges möjlighet bedriva en progressiv klimatpolitik större genom den så kallade kommittén för länder med höga ambitioner. Den bildades i Paris och består av ministrar från ett 30-tal länder som kontinuerligt försöker driva på de andra.

Störst betydelse för utgången av förhandlingarna har dock inte ett land som Sverige utan resultatet av presidentvalet i USA. Vinner Donald Trump kommer det säkerligen att lägga sordin på den andra förhandlingsveckan i Marrakech.

Ämnen:
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons