Växthusgasutsläppen från sopeldning ökar dramatiskt

Högdalenverket som drivs av Stockholm Exergi kan ta emot 700 000 ton sopor om året. FOTO: Hans Ekestang

Växthusgasutsläppen från sopeldning ökar dramatiskt

Sopförbränningen svarade 2019 för nästan sex procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Utsläppen från sopförbränning har nästan fyrdubblats sedan år 2000, och fortsätter öka.

De totala utsläppen av växthusgaser minskade med 2,4 procent 2019 jämfört med 2018 och med 29 procent sedan 1990. Nästan allting har minskat, de flesta gaser och de flesta sektorer.
Det framgår av Naturvårdsverkets redovisning för utsläppen som publicerades 15 december.
Men det finns ett undantag – avfallsförbränning för el och värme.

De totala utsläppen från el och värmeverk har minskat något sedan år 2000, eftersom fossila bränslen som kol, olja, fossilgas, och även torv, som ger ännu större klimatutsläpp än kol, minskat kraftig.

Men avfallsförbränningen har ökat kraftigt. Sopförbränningsanläggningar är dyra att bygga, men billiga att driva. Andra bränslen kostar pengar. Sopor kostar ingenting. Tvärtom, den som tar hand om det får betalt.

LÄS MER: De släppte ut mest koldioxid 2019  

Eldar importerade sopor

I avfallet finns en del biogent material som potatisskal och kaffesump. Den är per definition koldioxidneutral. En annan stor del av avfallet är plast, som framställs av fossil olja och fossilgas. Övrigt, som glas, porslin med mera passerar bara igenom förbränningen.

I allt fler kommuner sorteras en stor del av det biogena avfallet för sig. Det rötas till biogas för bussar och andra fordon.

Biomassan sorteras alltmer bort. Därför ökar andelen fossil plast. Det kan man se genom mätning av kolisotopen kol 14 i stickprover i luften i skorstenarna, samma metod som arkeologer använder för att bestämma åldern på sina fynd.

När svenskarna källsorterar bättre så ersätts detta med importerade sopor från framförallt Norge och Storbritannien och Irland. Mer än 20 procent av soporna är importerade.

LÄS MER: Högt miljöpris för den svenska sopimporten

Sopförbränningen har byggts ut kraftigt under de senast 20 åren, till exempel i Linköping och Västerås. Den byggs fortfarande ut. Stockholm Exergi vill bygga en ny stor anläggning i Lövsta.

Utsläpp från produktion av el och fjärrvärme

Miljoner ton koldioxidekvivalenter 2000 2019  förändring i procent
fossila 3,03 1,01 -67
torv 1,05 0,4 -62
avfall mm 0,77 2,92 +279
summa 4,85 4,33 -11
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X