Annons
Vattenfall marknadsför kärnkraft som klimatbäst

Forsmarks kärnkraftverk. FOTO: Hans Blomberg

Vattenfall marknadsför kärnkraft som klimatbäst

Vattenfall satsar hårt på att presentera kärnkraften som hållbar. Kundtjänsten erbjuder kärnkraft som förnybar och hemsidan beskriver den som bäst för klimatet. Den presenteras också under rubriken ”Bra Miljöval”.
– Vi har kontaktat Vattenfall och uppmanat dem att ändra, säger Jesper Peterson, enhetschef för märkningen hos Naturskyddsföreningen.

Hos Vattenfall erbjuder kundtjänsten kärnkraft som förnybar el. På hemsidan marknadsförs kärnkraft som både hållbar och bäst för klimatet. Den presenteras också under rubriken ”Bra Miljöval”, trots att kärnkraft inte ingår i Naturskyddsföreningens miljömärkning.

– Vattenfall har bara förnybara energikällor i Sverige. Det är en mix med vatten, vind och kärnkraft, det finns på vår hemsida, säger en röst hos Vattenfalls kundtjänst.

Han förtydligar:

– Vilket avtal du än väljer så får du förnybart.

På frågan om han är helt säker hänvisar han även till ett internt mejl. Som svar på invändningen att det ändå måste vara helt fel att Vattenfalls normala mix är förnybar svarar han:

– Det här är ganska känt, det är inget jag hittar på.

Marknadsförs som det bästa för klimatet

På Vattenfalls hemsida marknadsförs kärnkraften som det bästa för klimatet, jämfört med allt annat: ”Sett ur ett livscykelperspektiv är det idag kärnkraften som har det lägsta koldioxidavtrycket.”

På hemsidan påstår inte bolaget rakt ut att kärnkraften är förnybar, utan bara fossilfri precis som vind och vatten. Den som läser vidare på hemsidan ges ändå intrycket av att fossilfritt och förnybart är likvärdigt: ”Användningen av förnybara och fossilfria energikällor påverkar inte miljön på samma sätt som användningen av fossila energikällor, som exempelvis kol och olja.”

Vattenfall skriver också att all elproduktion påverkar omgivningen. ”Att bygga och driva produktionsanläggningar kräver råmaterial, och många energislag ger upphov till exempelvis utsläpp och avfall. Det innebär att man alltid måste arbeta aktivt med att få ner miljömässiga fotavtryck.”

Företag har en möjlighet att välja el med större omsorg, med märkningen Bra Miljöval. Om det står att läsa på företagets hemsida under rubriken ”Bra Miljöval – miljömärkt el”. Längst ner på sidan som handlar om Naturskyddsföreningens miljömärkning står också: ”När du som företag köper el från oss kommer den från Vattenfalls svenska vind- vatten- och kärnkraftverk”. Jodå, en grön falk pryder sidan. Att kärnkraft inte ingår i Bra Miljöval framgår inte.

Kärnkraft ingår inte i märkningen

I en kommentar för hur kärnkraft kan presenteras som förnybart, hållbart och Bra Miljöval skriver Henrik Svensson hos Vattenfalls presstjänst: ”Kärnkraft, vattenkraft, solkraft och vindkraft är alla i praktiken fossilfria kraftslag som gynnar både miljö liksom behovet av ökad elektrifiering i samhället.” Sveriges Natur har sökt hållbarhetschef och miljöchef för en mer omfattande kommentar utan framgång.

Jesper Peterson är enhetschef för märkningen hos Naturskyddsföreningen och säger att kärnkraft inte alls räknas som Bra Miljöval.

– Vi har kontaktat Vattenfall och uppmanat dem att ändra texten så att den inte kan misstolkas. Det är jätteviktigt att det framgår att Bra Miljöval bara är förnybar el. Det är glasklart i våra kriterier, säger han.

Vattenfall är ett bolag som är helägt av staten. Det ska vara ett bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion enligt regeringen.

Läs mer om kärnkraft

Tyskland släcker kärnkraften
Förnybar energi större än kärnkraft i världen
Mer kunskap om gjutjärn behövs inför slutförvaret
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter