Annons
Vatten med höga halter litium kan vara skadligt

Vatten som säljs på flaska i Sverige kontrolleras inte på samma sätt som kranvatten. FOTO: Getty Images

Vatten med höga halter litium kan vara skadligt

Nya studier visar på samband mellan litium i dricksvatten och fosterskador. Trots det kan vatten på flaska som innehåller höga nivåer litium säljas i Sverige.
– Vi har haft en diskussion med Livsmedelsverket, det där med buteljerade vatten verkar hamna lite mellan stolarna, säger Marie Vahter professor vid Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin, IMM, som varit medförfattare till studierna.

Det Svenska företaget AreBe Group säljer och marknadsför flaskvatten med litium som hälsokost. 2014 var vattnet, som har namnet Santo-Li, officiell sportdryck för Nordea Tour. Vattnet kommer från en källa i Slovakien och innehåller höga halter av grundämnet litium. Företagets egna mätningar visar på koncentrationer kring 700 mikrogram per halvliter.

Hälsoeffekterna av Santo-Lis mineralvatten har tidigare ifrågasatts och nu kan Sveriges Natur rapportera om flera studier som visar att halterna till och med kan vara skadliga.

Skadar fosterutveckling

I en kohortstudie från Anderna jämförde forskare vid Karolinska institutet naturligt förekommande höga nivåer av litium i dricksvatten med medicinska tester av kvinnor och barn i området.

Forskarna kom fram till att litium i dricksvatten kan störa både fosterutveckling och sköldkörtelns funktion hos gravida kvinnor och barn.

– Litium passerar över från exponerade gravida kvinnor till deras foster, som föds med mycket höga halter, säger Marie Vahter, professor vid Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin, IMM och en av medförfattarna till studierna .

I en så kallad kohort-studie följde forskarna en grupp kvinnor under graviditeten i Anderna. Där finns det naturligt förhöjda nivåer av litium i dricksvattnet med koncentrationer på upp till 1660 mikrogram per liter. Under studiens gång samlades blod, urinprover och ultraljudsbilder in från mödrarna och deras barn. Efter födseln mättes och vägdes alla barn och urin samlades in för analys. Medelkoncentrationen av litium i mödrarnas blod var 25 mikrogram per liter och som mest 145 mikrogram per liter.

– Vi gick vidare med studien när vi såg att litium tycktes påverka fostrets tillväxt och därmed födelselängden för att se om det kan stödjas av några mekanismer. Vi såg att litium tycktes påverka sköldkörteln och kalciumomsättningen i kroppen. Speciellt Vitamin D-värdena var låga hos kvinnorna med högre litiumintag, säger Marie Vahter.

Hon säger att litium även verkar påverka mödrarnas sköldkörtelfunktion under graviditeten. Hon ser gärna att fler studier utförs så att man skall kunna göra en hälsobedömning.

Finns inga riktlinjer för litium

Idag finns det inga riktlinjer för skadliga nivåer av litium i dricksvatten i Sverige, då landets brunnar i regel endast har väldigt låga koncentrationer av grundämnet utanför Siljanringen i Dalarna. Detta enligt en ny rapport över förekomsten av olika ämnen i brunnar från IMM i sammarbete med Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

– För enskilda brunnar har vi inga gränsvärden utan det finns riktvärden, men det finns inga riktvärden för litium, brom och cesium, säger Agneta Tollin vid Livsmedelsverket.

Det finns inte heller någon reglering av litium i ”naturligt mineralvatten”, alltså flask- och källvatten, i nuläget. Marie Vahter säger att koncentrationen av litium i Santo-Li motsvarar vad som observerats i vissa brunnar från Anderna. ​

Hon menar att regelverket behöver ses över.

– Vi har haft en diskussion med Livsmedelsverket, det där med buteljerade vatten hamnar lite mellan stolarna.

Livsmedelsverket ska granska

Efter att privatpersoner har hört av sig till Livsmedelsverket med frågor om litium i dricksvatten, gör nu Livsmedelsverket en mindre granskning av den vetenskapliga litteraturen som snart skall publiceras.

Det är sedan tidigare känt att litium i medicin mot bland annat bipolär sjukdom kan ge problem med sköldkörteln. Den som använder litium i medicinskt syfte måste därför stå under ständig kontroll.

– När vi använder litium så är det vid behandling av bipolär sjukdom och återkommande depressioner. Det är en av de mest effektiva behandlingar vi har som sker under mycket kontrollerade former under lång tid och med kontroll av blodprover, säger Mats Adler vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Pehr-Johan Fager, VD för AreBe Group AB har tagit del av studierna från Karolinska.

– De studier de har gjort har inget att göra med att dricka en flaska Santo-Li om dagen.

Tänker ni avsluta försäljningen av Santo-Li i ljuset av studierna?

– Nej, det ser jag ingen anledning till.

Han är starkt kritisk till metodiken som använts i studien för att påvisa sambanden mellan litium och dess symptom.

– De har beräknat matematiska samband som visar tendenser. Men kan inte påvisa något konkret som skulle kunna vara ett problem. Detta hos en befolkning som dricker det här vattnet från Anderna under hela sin livstid. Det går inte att jämföra med Sverige.

Att några medicinska effekter skulle framkomma från konsumtionen av Santo-Li tror han inte heller.

– Man skulle behöva dricka två till tre flaskor per dag för att komma upp i samma nivåer av litium, men intaget rent generellt ifrån födan är lägre än i Anderna. Medicinsk användning motsvarar runt 200 – 400 flaskor om dagen. Skillnaden mot läkemedelsanvändning är så stor. Att tro att det skulle vara farligt är som att tro att man skulle bli allvarligt berusad av att dricka en lättöl bara för att man blir det av en flaska sprit. Som att jämföra äpplen och päron.

Länkar till studierna: 

Boron birth weight _Env Int_2016

Early life Li exposure Harari_2012

Li and Ca homeostasis_Harari et al_2016

Li and Cs and thyroid function_Thyroid2015

Maternal Li and fetal size_2015

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X